Zorg voor álle leerlingen

Redelijke aanpassingen? Info over specifieke noden? Brede basiszorg of verhoogde zorg? 

De deelsite Iedereen Telt Mee verzamelt leermiddelen om te werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en geeft inspirerende collecties om aan de slag te gaan met diversiteit.