Contractwerk

Contractwerk stimuleert het zelfstandig en zelfsturend werken en biedt tal van mogelijkheden om te differentiëren.

In deze map vind je voorbeelden van:

  • uitgewerkte contractwerken;
  • planningsdocumenten (voorbladen, weekbrieven, werkbrieven);
  • een fiche om het contractwerk te evalueren.

Andere materialen die nuttig kunnen zijn bij het organiseren van contractwerk zijn bijeengebracht in de volgende collecties:

Favorietje KlasCement
Organisatie, firma, vzw

Favorieten (18)

|
Handmatig | Datum | Score