Abonneer op leermiddelen

Lees hoe je op de hoogte blijft van leermiddelen die aan deze zoekfilter voldoen.

Abonneer via RSS

Abonneer op de nieuwsbrief

Favorietenmap: Differentiatie

foto Gemaakt door Favorietje KlasCement
Organisatie

In deze map vind je:

 • enkele uitgewerkte voorbeelden rond differentiatie,
 • een opsomming van een aantal (coöperatieve) werkvormen die je kunnen helpen om te differentiëren in de klas,
 • tips en ideetjes om te differentiëren in je (graad)klas,
 • tips en materiaal om te werken rond binnenklasdifferentiatie in de lerarenopleiding,
 • uitleg rond UDL (een onderwijsvisie die uitgaat van diversiteit en rekening houdt met de verschillen van de leerlingen) en breed evalueren,
 • een praktijkvoorbeeld waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende talenten van de kinderen (meervoudige intelligentie),
 • nuttige tips om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften te begeleiden in je klas.

Deze map maakt deel uit van de reeks Iedereen telt mee.

Neem ook eens een kijkje op de site van Klasse. Zij schreven enkele artikels over differentiëren.

Werkvormen voor binnenklasdifferentiatie : Toolbox

photo Toegevoegd door Els Tanghe - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 05.06.2018

Deze toolbox bevat steekkaarten met toelichting over werkvormen die bruikbaar zijn bij binnenklasdifferentiatie. Enkele voorbeelden:

 • vragen stellen;
 • handelingsgericht werken;
 • peer teaching;
 • peerevaluatie;
 • activerende directe …

Een jaartje rond : Gedifferentieerde toets

photo Toegevoegd door Steven Malfliet - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 27.11.2017

Met deze gedifferentieerde toetsen kan je de maanden van het jaar, de seizoenen, zoekopdrachten op de kalender en de veranderingen toetsen bij de leerlingen.

Door de oriëntatieproef een paar dagen op voorhand af te nemen, kan je bepalen welke …


Carnaval : Overzicht leerinhoud en gedifferentieerde toetsen

photo Toegevoegd door Caroline Dewilde - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 27.11.2017

Een overzicht van mogelijke leerinhouden m.b.t. carnaval:

 • betekenis van carnaval,
 • de reden om carnaval te vieren,
 • het tijdstip van carnaval,
 • ....

Op basis van de leerinhouden werden er toetsen opgesteld, op drie verschillende niveaus: …


Omtrek, oppervlakte, volume : Differentiatieles metend rekenen

Toegevoegd door Van Wesemael Elke - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 27.11.2017

Lesvoorbereiding metend rekenen (met differentiatiemoment) rond omtrek en oppervlakte van vlakke figuren, oppervlakte en volume van ruimtefiguren.


Oppervlakte van een klaslokaal berekenen

Toegevoegd door Benigna Van Damme - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 27.11.2017

Leerlingen berekenen de oppervlakte van een klaslokaal. Bij deze opdracht vind je ook twee differentiatieopdrachten waarbij leerlingen de prijs berekenen van het aantal tegels die ze nodig hebben om het lokaal te betegelen.


Uittellen van een tuinplan : Inoefenen van wiskundige vaardigheden

Toegevoegd door Sally Donné - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 27.11.2017

Deze bijdrage heeft als doel: het opmaken van een offerte voor een tuinplan.

Er wordt geoefend op het toepassen van:

 • de regel van drie;
 • het berekenen van procent;
 • het berekenen van omtrek, oppervlakte en inhoud;
 • het nauwkeurig tekenen van een …

Digitale klok : Dobbelspel

Toegevoegd door Rita Watté - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 27.11.2017

De leerlingen oefenen zelfstandig het lezen van de digitale klok a.d.h.v. een dobbelspel.

Er zijn spelkaarten op verschillende niveaus: uur, half uur, kwart voor ...


Online differentiatie : Taalvaardigheden

Toegevoegd door Anne De Geyter - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 27.11.2017

Dit leermiddel streeft online differentiatie na in taalvaardigheden en vertrekt van een onderwerp uit de schilderkunst van Picasso. 

Er zijn drie differentiatieniveaus: starter of beginner, gevorderd of gemiddeld, expert. 


Differentiatiebundel taalopdrachten - Frappant 2

photo Toegevoegd door Tina De Bisschop - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 27.11.2017

De leerlingen krijgen op voorhand de doelen en lessen te zien en ze krijgen de bundel. Ze mogen per les aanduiden

 • of ze zich dit alleen zien te doen (met verbetersleutels en opdrachtblaadjes);
 • of ze hier geen oefeningen bij willen en …

Differentiëren : Praktijkvoorbeelden

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 26.03.2018

In deze bundel zitten elf steekkaarten met verschillende werkvormen die je kunnen helpen bij binnenklasdifferentiatie.

Elke steekkaart is opgebouwd volgens hetzelfde stramien:

 • organisatievorm en praktische uitvoering,
 • effecten van de …

Veeltermen : Binnenklasdifferentiatie

Toegevoegd door Els Sas - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 27.11.2017

Leerlingen leren zelfstandig de theorie rond één- en veeltermen toepassen.


Differentiatie in onderwijs : Succesfactoren van gedifferentieerd werken

photo Toegevoegd door lia blaton - Website
Laatst aangepast op 27.11.2017

De site bevat:

 • ideeën om te differentiëren in de klas;
 • manieren om het schoolteam te ondersteunen op vlak van differentiatie;
 • inspiratie om als lerarenopleider je studenten te leren differentiëren.

Op klasniveau biedt de site …


Differentiatie in de klas

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Website
Laatst aangepast op 27.11.2017

Op deze site vind je uitleg over mogelijke methodieken om om te gaan met de diversiteit in de klas:

 • zelfstandig werken,
 • zelfverantwoordelijk leren,
 • coöperatief leren,
 • co-teaching,
 • breed evalueren,
 • peer-tutoring,
 • P.C.M. (Process …

Activiteitenfiches voor hoogbegaafde leerlingen

Toegevoegd door Freya Meurice - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 27.11.2017

In deze bijdrage vind je een aantal activiteitenfiches voor hoogbegaafde leerlingen. Volgende spelletjes worden uitgelegd:

 • Awalé,
 • rekendoku,
 • Krypto,
 • Triazzle,
 • logische puzzel,
 • schaakbordpuzzel,
 • verteldobbelstenen.

Coöperatieve werkvormen

photo Toegevoegd door Marianne De Clercq - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 27.09.2017

In deze bundel lees je een aantal coöperatieve werkvormen en krijg je suggesties over hoe ze in te zetten in de klas:

 • dobbelen,
 • denk-tweetal-vertel,
 • praatkaartjes,
 • interviews,
 • placemat,
 • woordenweb,
 • flitskaarten,
 • genummerde …

Differentiatie op vier sporen

Logo Toegevoegd door Klasse - Video
Laatst aangepast op 07.02.2017

In de Sancta Maria Basisschool werken alle leraren met een 4-sporenbeleid om vlot te differentiëren in de klas. De leerlingen werken op hun eigen tempo en leren hun niveau inschatten. In de zesde klas van juf Himsha zijn ze er helemaal mee …


Zorgbrede werkvormen : Meesterlijk

Logo Toegevoegd door Klasse - Video
Laatst aangepast op 05.02.2018

Ivan Van Gucht doorspekt zijn lessen met zorgbrede werkvormen als de lijn, de placemat en contractwerk. Leerlingen werken zelfstandig met de routeplanner en krijgen aangepaste instructies. Goed voor de sterken... en sterk voor de zwakken.

In de …


Graadklassen

photo Toegevoegd door Jana Beerens - Website
Laatst aangepast op 27.11.2017

Op deze site worden ideeën en tips aangeboden om aan de slag te gaan in een graadklas. De bedoeling is om het positieve van graadklassen te benadrukken en leerkrachten veel 'goesting' te geven om er samen met de leerlingen iets moois van te …


Verschillende differentiatiemogelijkheden : Inspiratiebundel

photo Toegevoegd door Tina Raymaekers - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 15.01.2018

In dit document vind je een lijst van mogelijke dingen die je kan doen om te differentiëren in de klas.

Daarnaast kan je het document ook gebruiken om in kaart te brengen welke maatregelen je reeds toepast in je lessen.

Hieruit kan je …


Binnenklasdifferentiatie in het curriculum van de lerarenopleiding

photo Toegevoegd door Els Tanghe - Artikel
Laatst aangepast op 27.11.2017

Over binnenklasdifferentiatie bestaan misvattingen bij lerarenopleiders en (aspirant-) leraren. Zij associëren binnenklasdifferentiatie met geïndividualiseerd onderwijs, complexe didactische werkvormen en 'iets extra's' waar geen tijd …


Binnenklasdifferentiatie : Observatiewijzer

photo Toegevoegd door Els Tanghe - Artikel
Laatst aangepast op 16.11.2017

Een observatiedocument waarbij er wordt gelet op de volgende accenten bij de lesgever:

 • spreekt de verschillende zintuigen aan,
 • biedt structuur aan,
 • bevordert inzicht,
 • biedt verschillende manieren aan om actief om te gaan met de leerstof, …

Differentiëren om te leren : Hoekenwerk en presentatie

photo Toegevoegd door Els Tanghe - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 27.11.2017

Aan de hand van een inleidende opdracht, een hoekenwerk en terugkoppelopdracht, maken de deelnemers kennis met:

 • het BDK leer-kracht-model (Struyven, Coubergs, et.al, 2015) en concrete toepassingen in de (eigen) klaspraktijk;
 • (eigen) overtuigingen …

Eerste hulp voor starters : Informatie voor alle (startende) leerkrachten

Toegevoegd door Julie Van camp - Website
Laatst aangepast op 17.01.2018

Hoe organiseer ik het klasgebeuren? En het oudercontact? Hoe differentieer ik? Wat met al die administratie?

Op deze site vind je een schat aan info rond het klasgebeuren:

 • zorg op school,
 • differentiëren,
 • werkvormen,
 • welbevinden, …

Universal Design for Learning : Online cursus

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Website
Laatst aangepast op 27.11.2017

UDL is een onderwijsvisie die uitgaat van de diversiteit. Als uitgangspunt hou je rekening met de verschillen tussen de leerlingen. 

Dit sluit aan bij de gedachte van het M-decreet en het inclusief onderwijs.

Deze online cursus bestaat uit 2 …


Breed evalueren waarmaken

photo Toegevoegd door Koen Mattheeuws - Artikel
Laatst aangepast op 27.11.2017

Hoe laten we collega's kritisch naar evaluaties kijken? Welke stappen kunnen we zetten om onze evaluaties gevarieerder te maken? Hoe krijgen we ook leerlingen en ouders mee in een brede kijk op evalueren?

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je de …


Meervoudige Intelligentie : Proeftuinen

Logo Toegevoegd door Klasse - Video
Laatst aangepast op 13.07.2017

De letterdoos is een school die geïnspireerd is op de acht intelligenties van Howard Gardner.

In dit filmpje ontdek je dat elke school met meervoudige intelligentie aan de slag kan.

'Ieder kind heeft talenten. De ene is woordknap, de andere …


Eureka Onderwijs : Overzicht leerproblemen en leerstoornissen

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Website
Laatst aangepast op 16.04.2018

Een handig overzicht van leerproblemen met de bijhorende kenmerken en nuttige tips:

 • dyscalculie, dyspraxie en dyslexie;
 • ADD en ADHD;
 • autisme;
 • hoogbegaafdheid;
 • NLD.