Abonneer op leermiddelen

Lees hoe je op de hoogte blijft van leermiddelen die aan deze zoekfilter voldoen.

Abonneer via RSS

Abonneer op de nieuwsbrief

Favorietenmap: Geheugensteuntjes

foto Gemaakt door Favorietje KlasCement
Organisatie

Deze map maakt deel uit van de reeks Iedereen telt mee.

Voor sommige leerlingen kan het handig zijn om nieuwe leerstof te visualiseren op een geheugenkaartje. Bij sommigen beter bekend als hulpfiche, hulpkaart of onthoudblad

Als de meeste leerlingen nog behoefte hebben aan een visualisering van bepaalde leerinhouden, kan je de geheugenkaartjes vergroten tot wandplaten om in de klas te hangen.

In deze map vind je enkele inspirerende geheugenkaartjes voor wiskunde, Nederlands, Frans en PAV.

TE + TE en TE - TE tot honderd : Wandplaten

Toegevoegd door Yannick Van Driessche - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 18.04.2018

Op deze wandplaten zien leerlingen hoe ze oefeningen van de volgende types moeten oplossen:

 • TE + TE tot honderd (met brug),
 • TE - TE tot honderd (met brug),
 • TE + TE tot honderd (zonder brug),
 • TE - TE tot honderd (zonder brug).

Wiskunde vijfde leerjaar : Hulpkaarten

photo Toegevoegd door Joyce Vergauwen - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 22.05.2018

Hulpkaarten die kinderen kunnen gebruiken bij toetsen of in de les zelf. Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • breuken,
 • procent,
 • deelbaarheid,
 • Romeinse cijfers,
 • vlakke figuren,
 • omtrek en oppervlakte,
 • hoeken,
 • gemiddelde en mediaan,

Cirkelrekenen : Wandplaat - RekenTrapperS

Toegevoegd door Mireille Anastasi - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 07.05.2018

Op deze wandplaten wordt het cirkelrekenen tot 100 visueel voorgesteld.


Cijferend vermenigvuldigen : Uitleg en inoefening

photo Toegevoegd door Joke Van Delm - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 09.08.2017

In deze bundel wordt stapsgewijs de werkwijze van het cijferend vermenigvuldigen uitgelegd en ingeoefend:

 1. getal vermenigvuldigen met een eenheid,
 2. getal vermenigvuldigen met TE,
 3. kommagetallen vermenigvuldigen met TE.

Bewerkingen met breuken : Hoe los je de verschillende soorten oefeningen op?

Toegevoegd door Marjolein Franckaert - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 05.09.2018

Als leerlingen bewerkingen met breuken moeten uitvoeren, dan kan dit overzichtsblad een handig hulpje zijn. Op dit blad wordt de oplossingswijze van verschillende soorten oefeningen uitgelegd: breuken optellen, een natuurlijk getal en een breuk …


Vlakke figuren : Onthoudboekje

photo Toegevoegd door Kim Van de Velde - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 26.02.2018

Een opzoekboekje met info over:

 • indeling vlakke figuren,
 • indeling driehoeken
 • indeling vierhoeken,
 • diagonalen,
 • hoogtelijnen,
 • omtrek (driehoek, rechthoek, ruit, ...),
 • oppervlakte (driehoek, cirkel, vierkant, ...).

Breuken : Onthoudblad

Toegevoegd door Cynthia Veyt - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 01.12.2017

Op dit onthoudblad vind je volgende informatie over breuken:

 • wat is een breuk (teller, noemer, breukstreep);
 • waar komen we breuken tegen;
 • de breukentafel;
 • soorten breuken (stambreuken, gelijknamige breuken, gelijkwaardige breuken, tiendelige …

Onthoudkaarten wiskunde vierde leerjaar

Toegevoegd door Ellen Van Dyck - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 25.07.2018

Enkele fiches als geheugensteuntje voor de volgende onderdelen:

 • optellen en aftrekken tot 10 000,
 • vermenigvuldigen en delen tot 10 000,
 • cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen tot 10 000.

Daarnaast vind je ook nog een …


Geen paniek, 't is maar wiskunde : Info over basiskennis en -vaardigheden

photo Toegevoegd door Lars Acou - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 06.02.2018

Informatief opzoekboekje voor leerlingen vierde, vijfde en zesde leerjaar die richting B-klas worden georiënteerd (gebaseerd op leerplan wiskunde 1B).

In het boekje vinden leerlingen info over de basiskennis en -vaardigheden:

 • breuken …

Instructiekaarten

photo Toegevoegd door Stefanie De Cubber - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 22.08.2018

In deze bundel vind je de instructiekaarten voor de tweede graad PAV.
Met deze bundel hebben de leerlingen een leidraad bij het oplossen van problemen of het maken van oefeningen.

Instructiekaarten:

 • staafdiagram en grafiek;
 • procent berekenen; …

Hulpkaartjes voor rekenen

Toegevoegd door Valérie Stiennon - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 22.08.2018

Leerlingen kunnen deze hulpkaartjes gebruiken tijdens de rekenlessen. Op de hulpkaartjes vinden ze o.a. info over:

 • het berekenen van het gemiddelde,
 • rekenregels,
 • optellingswip,
 • aftrekkingshalter,
 • cijferen met kommagetallen,
 • kloklezen, …

Hulpfiches voor wiskunde

Toegevoegd door evelyne brouns - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 20.12.2017

Verschillende fiches die als geheugensteuntje kunnen dienen voor de kinderen:

 • afronden van getallen,
 • relatie breuk - procent,
 • handig delen en vermenigvuldigen,
 • positietabel (HD-TD-D-H-T-E-t-d),
 • referentiematen voor gewicht en inhoud,

Functionele rekenvaardigheden : Didactische fiches

Toegevoegd door Judith Van D'huynslager - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 22.08.2018

Hulpkaarten, als volgt ingedeeld:

 • regel van drieën;
 • breuken naar % omzetten;
 • kortingspercentage berekenen;
 • nieuwe prijs berekenen;
 • volume berekenen van kubus, balk, cilinder.

Kloklezen : Hulpkaart

photo Toegevoegd door Sara Baeck - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 22.08.2018

Deze kaart kan een hulp zijn bij het aflezen van de tijd op een analoge klok of om de tijd digitaal te noteren.


Getallen tot duizend met MAB-materiaal : Onthoudkaart

Toegevoegd door heike vanhaecke - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 22.08.2018

Leerlingen wisselen vaak de tientallen en de eenheden om als ze getallen moeten schrijven. Deze onthoudkaart helpt hen om getallen correct te noteren. Op de kaart zien ze een getal voorgesteld met MAB-materiaal.


Rekentaal uitgelegd voor anderstalige nieuwkomers

Toegevoegd door Virginie Mahieu - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 22.08.2018

Rekentaal is voor anderstalige nieuwkomers een harde noot om te kraken. Dit overzichtsblad kan een hulpmiddel zijn tijdens de rekenlessen. Via pictogrammen oefenen ze o.a. volgende begrippen: meer, minder, voor, na, dubbel, helft, op, onder, …


Vierhoeken : Onthoudblad

Toegevoegd door Cynthia Veyt - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 22.08.2018

Op het onthoudblad staat de volgende informatie:

 • soorten vierhoeken (willekeurige vierhoek, trapezium, parallellogram, ruit, rechthoek, vierkant);
 • classificatie van vierhoeken a.d.h.v. eigenschappen;
 • classificatie van vierhoeken a.d.h.v. …

Visualisatieschema's wiskunde

Toegevoegd door Saskia Robberechts - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 22.08.2018

Deze visualisatieschema's kunnen gebruikt worden als hulpmiddel bij het maken van oefeningen of toetsen van de betreffende leerstof.  Deze schema's zijn heel bruikbaar voor leerlingen met autisme.

 • rekenkast;
 • driehoeken (hoeken en …

Interactieve rekenmuur : Praktijkvoorbeeld

Toegevoegd door eric crana - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 22.08.2018

In bijlage vind je een manier hoe je een interactieve rekenmuur kan opbouwen.

Op de muur komen materialen, foto's en wandplaten voor de onderdelen geld, gewicht, inhoud, lengte, temperatuur en tijd.

De muur is interactief doordat er kaartjes met …


Mijn vergeet-mij-nietje : Onthoudboekje voor het tweede leerjaar

Toegevoegd door Lieve Biesemans - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 14.01.2015

Mijn vergeet-mij-nietje is een boekje dat de leerlingen krijgen in het begin van het schooljaar. In dit boekje vinden ze allerlei dingen die ze moeten onthouden:

 • Meten: inhoud, gewicht, lengte,
 • Geld: euro en eurocenten,
 • De tijd: het uur, het …

B of d : Hulpkaart

Toegevoegd door Roel Dirckx - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 25.07.2018

Dit is een visueel hulpmiddel om kinderen te helpen die de 'b' en de 'd' verwarren.

Er wordt gebruik gemaakt van de vuisten om de letters te visualiseren.


Woorden als katten : Verdubbelingsregel

Toegevoegd door Kimberley De Loof - Beeld
Laatst aangepast op 04.12.2017

Een affiche met uitleg over het spellen van woorden.

Dit is een affiche in een reeks van drie:

 • verenkelen (woorden als apen);
 • verdubbelen (woorden als katten);
 • andere woorden (geen katten of apen).

Werkwoorden spellen : Instructiekaarten

photo Toegevoegd door Romina Trondo - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 23.08.2018

Geüpdatete versie van het boekje met stappenplannen van werkwoordspelling: (+ de Word-versie)

 • tegenwoordige tijd;
 • verleden tijd;
 • voltooid deelwoord;
 • voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord. (is er uit gelaten bij de update omdat …

Verenkelen en verdubbelen : Schema

Toegevoegd door vanessa Ferrelli - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 05.09.2018

Dit schema kan een hulp zijn bij het toepassen van de verenkelings- en verdubbelingsregel.


Spellingsonderleggers : Overzicht regels met voorbeelden

Toegevoegd door Véronique De Grijse - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 23.07.2018

Deze geheugenkaarten dienen om enkele spellingsregels snel te kunnen opzoeken:

 • leestekens,
 • hoofdletters en kleine letters,
 • werkwoorden,
 • zelfstandige naamwoorden,
 • aaneenschrijven of los,
 • tussenletters,
 • spatiegebruik in een getypte tekst. …

Leestekens en hoofdletters : Spellingwijzer

photo Toegevoegd door Ann Verloo - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 22.08.2018

Op deze spellingwijzer wordt uitgelegd wanneer je hoofdletters en leestekens moet gebruiken.

De spellingwijzer kan een hulp zijn tijdens een dictee.


Werkwoorden vervoegen : Werkwoordenboom

photo Toegevoegd door Joke Aernouts - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 14.12.2017

Via een visueel schema worden de vervoegingen in de t.t. en de v.t. voorgesteld.


Onderlegger als hulp voor zorgkinderen

Toegevoegd door Antje De Proost - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 22.08.2018

Dit document kan je gebruiken als onderlegger voor de 'zorgkids'.

De onderleggers bevatten volgende zaken:

 • Beertjes van Meichenbaum om gericht taken aan te pakken;
 • spelling (enkel of dubbel schrijven van klinker of medeklinker);

Taalbeschouwing : Stappenplannen

Toegevoegd door Karina Vermeulen - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 09.11.2017

Deze stappenplannen kunnen een hulp zijn tijdens de lessen taalsystematiek in het vijfde leerjaar.

Volgende leerstof komt aan bod:

 • zinsontleding;
 • woordsoorten (werkwoord, lidwoord, zelfstandig naamwoord en bijvoeglijk naamwoord);

Wandplaten voor Frans

Toegevoegd door Hiske De Landtsheer - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 22.08.2018

Enkele geheugensteuntjes voor Frans:

 • lidwoorden (mannelijk, vrouwelijk, meervoud);
 • bijvoeglijk naamwoord;
 • bezittelijk voornaamwoord;
 • de ontkenning;
 • de kleuren.