Abonneer op leermiddelen

Lees hoe je op de hoogte blijft van leermiddelen die aan deze zoekfilter voldoen.

Abonneer via RSS

Abonneer op de nieuwsbrief

Favorietenmap: Redelijke aanpassingen

foto Gemaakt door Favorietje KlasCement
Organisatie

Deze map maakt deel uit van de reeks Iedereen telt mee.

Redelijke aanpassingen zijn passende maatregelen die nodig zijn om een kind met specifieke onderwijsbehoeften de lessen te laten volgen en te laten meedoen in een gewone school.

Redelijke aanpassingen kunnen bestaan uit sticordi-maatregelen, hulpmiddelen en GON-begeleiding.

In deze map vind je:

 • achtergrondinfo over redelijke aanpassingen,
 • achtergrondinfo over sticordi-maatregelen,
 • voorbeelden van passende maatregelen,
 • documenten waarin redelijke aanpassingen geformuleerd en geëvalueerd kunnen worden,
 • een filmpje 'Hoe evalueer ik leerlingen die gebruik maken van passende maatregelen?',
 • enkele voorbeelden van hulpmiddelen (overhoorprogramma, pictogrammen, voorleessoftware, typen in een pdf).

Belangrijk :

Er bestaan geen standaardlijstjes van wat redelijk is en wat niet. Die afweging moet voor elk kind apart en in elke context opnieuw gemaakt worden. Elke maatregel is maatwerk. De voorbeelden van de maatregelen die je in deze map vindt, dienen vooral ter inspiratie.

 

Klaar voor redelijke aanpassingen : Leidraad

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 17.01.2018

Deze leidraad is geschreven voor al wie te maken krijgt met vragen naar passende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.  

Je krijgt een duiding van het begrip redelijke aanpassingen vanuit de regelgeving. Zeven …


Met een handicap naar de school van je keuze : Brochure

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 17.01.2018
 • Wat is een redelijke aanpassing?
 • Hoe kan men redelijke aanpassingen voorzien?
 • Wat zijn voorbeelden van redelijke aanpassingen?

Deze vragen worden beantwoord in deze brochure, een uitgave van het Centrum voor gelijkheid van kansen en …


Hoe omgaan met STICORDI-maatregelen in de klas en op school?

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 25.07.2016

Deze bijdrage van het GO! omvat vier onderdelen die de STICORDI-maatregelen helder verklaren:

 • omschrijving van de STICORDI-begrippen,
 • maatregelen op klas- en schoolniveau,
 • voordelen van STICORDI,
 • belangrijkste principes van STICORDI.

Begeleidingsplan voor leerlingen met dyslexie

photo Toegevoegd door Steven Malfliet - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 23.07.2018

Met dit begeleidingsplan worden de sticordi-maatregelen voor leerlingen met dyslexie overzichtelijk weergegeven.


Begeleidingsplan voor leerlingen met ADHD

photo Toegevoegd door Steven Malfliet - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 02.07.2018

Met dit begeleidingsplan worden de sticordi-maatregelen voor leerlingen met ADHD overzichtelijk weergegeven.


Begeleidingsplan voor leerlingen met spelproblemen

photo Toegevoegd door Steven Malfliet - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 23.07.2018

Met dit begeleidingsplan worden de sticordi maatregelen voor leerlingen met spelproblemen overzichtelijk weergegeven.


Maatregelen voor kinderen met lees- of spellingsproblemen

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 20.12.2017

Remediërende en compenserende maatregelen die je kan gebruiken om leerlingen met leerstoornissen te helpen en te ondersteunen.


Rekenstoornis : Sticordi-maatregelen

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 12.06.2018

Overzichtelijke lijst met voorbeelden om kinderen met rekenproblemen te helpen via sticordi-maatregelen:

 • stimuleren,
 • compenseren,
 • remediëren,
 • dispenseren.

Redelijke aanpassingen : Inspiratielijst

Logo Toegevoegd door MPI Zonnebos - werkgroep - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 20.12.2017

Een lijst met mogelijke maatregelen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te ondersteunen, opgedeeld in volgende onderdelen:

 • gedrag en regels,
 • eetmoment,
 • vrije tijd en spel,
 • klasorganisatie,
 • instructie,
 • werkmoment,
 • lichamelijke …

Schoolafspraken en tips voor kinderen met leer- en gedragsstoornissen

Toegevoegd door Tinneke De Cock - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 05.09.2018

De fiches bevatten (eenvoudige) tips om in de klas om te gaan met kinderen met ASS, dyscalculie, dyslexie, hoogbegaafdheid, faalangst, ADD of ADHD.
Je kan de fiches aanpassen en/of uitbreiden.


Sticordi-maatregelen

Toegevoegd door Mieke Pouseele - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 28.10.2014

Het document is een schoolloopbaanrooster met sticordi-maatregelen, waarop de passende items kunnen aangekruist worden. Indien dit gevolgen heeft voor het behalen van het getuigschrift, kunnen ouders hun handtekening plaatsen.


Sticordimaatregelen : Evaluatieformulier

photo Toegevoegd door katrien poissonnier - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 14.07.2018

Een document waarbij enkele afgesproken sticordimaatregelen (redelijke aanpassingen) door de ouders en de leerling zelf geëvalueerd worden.


Buitengewone tips voor het gewoon basisonderwijs

photo Toegevoegd door Karen Colpaert - Website
Laatst aangepast op 11.10.2018

Het M-decreet vraagt redelijke aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Maar hoe doe je dat?

Deze website helpt je op weg met concrete tips en bruikbaar materiaal.

Je vindt o.a.:

 • tips voor het anders kijken naar kinderen …

Zorgdocumenten

Toegevoegd door Nick Janssens - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 14.03.2016

Vier documenten om de opvolging van zorgkinderen te documenteren. Samengesteld volgens de visie van het zorgcontinuüm.


Handelingsgericht werken : Structureel overleg

photo Toegevoegd door Ronald Jozef Jansen - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 10.11.2017

Een document om het overleg tussen leerkrachten, zorgteam, directie, ouders, ... overzichtelijker te laten te verlopen naar HGW (handelingsgericht werken) toe.

Het document is onderverdeeld in:

 • observatie van de leerling;

Redelijke aanpassingen en evaluaties : Lezing

photo Toegevoegd door Annemie Desoete - Video
Laatst aangepast op 05.07.2017

Een lezing over het evalueren in de onderwijspraktijk. Hoe evalueren we leerlingen die gebruik maken van hulpmiddelen en redelijke aanpassingen? Wat is de norm en moeten ze voor alle leerlingen dezelfde zijn?


Audivididici : Overhoorprogramma

photo Toegevoegd door Erik Devlies - App of software
Laatst aangepast op 28.08.2017

Audivididici is een gratis overhoorprogramma dat thuishoort in het rijtje van Overhoor, WRTS en Teach.

Het is mogelijk om bij de vraag ook geluid en beeld toe te voegen. Daardoor worden meer zintuigen aangesproken en is de retentie wellicht ook …


AutiPlan : Picto-planning

Toegevoegd door henny ijzerman - Website
Laatst aangepast op 10.07.2018

Maak een duidelijke planning met pictogrammen voor een persoon met autisme, ADHD of een verstandelijke beperking. Print de planning uit of gebruik hem direct op PC, tablet of mobiele telefoon.

Autiplan is planningssoftware en is voortgekomen om het …


Niet gratis

Sprint (Plus) : Voor kinderen, jongeren en volwassenen met lees- en schrijfproblemen

Toegevoegd door Leen Verstraete - Website
Laatst aangepast op 09.08.2018

Sprint is een handig voorleesprogramma dat je helpt met lezen en schrijven.

 • Door de aangename voorleesstem hoor je wat je schrijft en merk je sneller fouten op.
 • Sprint werkt ook rechtstreeks in je vertrouwde Microsoft Word.
 • Sprint kan worden …