Abonneer op leermiddelen

Lees hoe je op de hoogte blijft van leermiddelen die aan deze zoekfilter voldoen.

Abonneer via RSS

Abonneer op de nieuwsbrief

Favorietenmap: Zorgoverleg en handelingsplanning

foto Gemaakt door Favorietje KlasCement
Organisatie

Deze map maakt deel uit van de reeks Iedereen telt mee.

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hebben vaak nood aan een aangepaste begeleiding of een individueel handelingsplan.

Deze begeleiding wordt besproken op een zorgoverleg (MDO, klassenraad, leerlingenbespreking).

Zowel de principes van het handelingsgericht werken als de stappen van het zorgcontinuüm kunnen een basis vormen voor het zorgoverleg.

In deze map vind je:

 • formulieren voor leerlingenbesprekingen,
 • voorbeelden van begeleidingsplannen,
 • uitleg over handelingsplanning,
 • uitleg over handelingsgericht werken (HGW),
 • uitleg over het zorgcontinuüm,
 • uitleg over het formuleren van doelen.

 

Voorbereidingsformulier MDO

photo Toegevoegd door Peter Van Gils - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 10.11.2017

Een MDO goed voorbereiden is heel belangrijk. Vaak reikt een goede voorbereiding al een deel van de oplossing aan. Ook zet het je als leerkracht aan om goed na te denken over die bepaalde leerling.

Dit is een mogelijk model van zo'n …


MDO-formulier

photo Toegevoegd door Ive Hapers - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 10.03.2015

Om een MDO goed voor te bereiden, kan dit invulformulier gebruikt worden. Doorheen het schooljaar kan je resultaten makkelijk vergelijken. Er is aandacht voor positieve kenmerken en zaken die moeilijk gaan.


Handelingsgericht werken : Structureel overleg

photo Toegevoegd door Ronald Jozef Jansen - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 10.11.2017

Een document om het overleg tussen leerkrachten, zorgteam, directie, ouders, ... overzichtelijker te laten te verlopen naar HGW (handelingsgericht werken) toe.

Het document is onderverdeeld in:

 • observatie van de leerling;

Zorgdocumenten

Toegevoegd door Nick Janssens - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 14.03.2016

Vier documenten om de opvolging van zorgkinderen te documenteren. Samengesteld volgens de visie van het zorgcontinuüm.


Individuele handelingsplanning : Een voorbeeld

Toegevoegd door Marc Van Gils - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 10.03.2015

Hier vind je een concreet voorbeeld dat kan dienen ter inspiratie om schooleigen documenten voor individuele handelingsplanning te maken.


Begeleidingsplan voor leerlingen met spelproblemen

photo Toegevoegd door Steven Malfliet - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 23.07.2018

Met dit begeleidingsplan worden de sticordi maatregelen voor leerlingen met spelproblemen overzichtelijk weergegeven.


Autisme : Handelingsplan

Toegevoegd door myriam de vuyst - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 10.07.2018

Een individueel handelingsplan dat specifiek gericht is op het gedrag van een leerlingen met autisme.


Handelingsplanning : Planmatig werken in het buitengewoon onderwijs

Toegevoegd door Marc Van Gils - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 06.04.2016

In het buitengewoon onderwijs wordt niet met leerplannen gewerkt, maar wel met handelingsplannen. Wat houdt dat in en hoe verloopt dat concreet?

De volgende inhoud komt aan bod:

 • de fasen in de handelingsplanning,
 • de verschillende niveaus van …

Handelingsplan : Een omschrijving

Toegevoegd door myriam de vuyst - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 15.03.2016

Dit document is eigenlijk een omschrijving van wat handelingsplan inhoudt.  De volgende items komen een bod:

 • de functie van een handelingsplan,
 • het formuleren van goede doelen,
 • de cyclus van planmatig handelen,
 • het opstellen van een …

HGW : Handelingsgericht werken

Logo Toegevoegd door Stuurgroep HGW/HGD - Website
Laatst aangepast op 03.09.2018

Op deze website rond het thema handelingsgericht samenwerken (= HGW) volgen we de ontwikkelingen in Vlaanderen op die te maken hebben met handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek.

HGW beoogt de kwaliteit van het onderwijs en van de …


Handelingsgericht werken

Toegevoegd door kelly de donder - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 14.07.2018

Alles wat je moet weten over handelingsgericht werken in een notendop:

 • onderwijsbehoeften staan centraal,
 • afstemming en afwisseling,
 • de leerkracht doet ertoe,
 • positieve aspecten zijn van groot belang,
 • constructieve samenwerking,

Zorgcontinuüm : Uitleg

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Video
Laatst aangepast op 19.05.2015

In het kader van het M-decreet komt het zorgcontinuüm vaak ter sprake.  Maar wat is dit?  In deze presentatie kan je er mee kennismaken.


Prodiagnostiek : Diagnostische protocollen

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Website
Laatst aangepast op 03.09.2018

Op de site vind je een overzicht van diagnostische protocollen bij specifieke onderwijsbehoeften:

 • lees- en spellingproblemen;
 • rekenproblemen;
 • verstandelijke beperking;
 • hoogbegaafdheid;
 • motorische problemen;
 • taal- en spraakproblemen;

Krachtige doelen formuleren met het SMART-principe

Logo Toegevoegd door Leren.Hoe?Zo! - Video
Laatst aangepast op 06.04.2016

Doelen worden vaak te vaag en te vrijblijvend geformuleerd. Daardoor inspireren ze je ook niet meteen om tot actie over te gaan. Om je echt tot actie aan te sporen, is het belangrijk dat je je doelen krachtig en helder formuleert. Het …