Bijdragen in verband met activiteiten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de meest recente ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus. Volg de informatie op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus en https://www.info-coronavirus.be/nl/. Contacteer de organisator bij twijfel.

Diversiteit op school. Diversiteitsdenken vanuit een orthopedagogisch perspectief

Logo Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)
Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)

Hebben we meer specialisten nodig die de school ondersteunen om met alle vormen van diversiteit om te gaan? Kunnen we nog lesgeven zonder hulp van experten? Vanuit een orthopedagogisch perspectief houden wij een pleidooi voor het diversiteitsdenken en willen we leerkrachten terug in hun kracht zetten. Het is uiteindelijk die leerkracht die het moet waarmaken in de klas.

Programma
We vertalen het orthopedagogisch perspectief naar het onderwijs. Komen aan bod: de verandering van paradigma, stoornisdenken versus diversiteitsdenken, handelingsgericht werken, handelingsverlegenheid en doelmatigheidsbeleving, activerend ondersteunen versus compenserend ondersteunen…

We werken met casussen en een aantal gerichte oefeningen om de zorgvisie van de eigen school te analyseren. Aan de hand van oefeningen bekijken we hoe we het diversiteitsdenken kunnen waarmaken in de klas in samenwerking met alle betrokkenen.

Doelstellingen
De deelnemers kunnen:

- de paradigma’s herkennen in de zorgvisie van de eigen school;
- het stoornisdenken en diversiteitsdenken als kapstok hanteren om de zorgvisie bij te sturen;
- het verschil zien tussen activerende en compenserende ondersteuning;
- de ondersteuning van het zorgteam analyseren (o.a. doelmatigheidsbeleving en handelingsverlegenheid inschatten);
- het diversiteitsdenken in de eigen school introduceren.


Doelgroep
Leerkrachten (buitengewoon) basis en secundair onderwijs, directies, ondersteuners, CLB-medewerkers, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders.


Begeleiding
Joke Adriaensens is werkzaam in de opleiding bachelor in de orthopedagogie aan de AP Hogeschool Antwerpen en betrokken bij de posthogeschoolvorming ‘Activerende ondersteuning van leerkrachten’. Als coördinator van de optie onderwijsondersteuning tracht ze de meerwaarde van de orthopedagogische bril in het onderwijs in de verf te zetten.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?