Bijdragen in verband met activiteiten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de meest recente ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus. Volg de informatie op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus en https://www.info-coronavirus.be/nl/. Contacteer de organisator bij twijfel.

Leerlabo : Lesgeven aan tieners

klaslokaal met groene stoelen
Pixabay

Hoe vergroot je als leerkracht je impact op het leren van je tieners in diverse klasgroepen?

Wat?

Dit leerlabo is bedoeld voor alle leerkrachten die werken met tieners van 10 tot 14 jaar en graag meer willen betekenen voor hun leerlingen. De focus ligt op een warme overgang voor alle leerlingen van basis naar secundair en een krachtige didactiek.

Met een groep collega's verdiepen we ons in de bouwstenen van onderwijs aan tieners op basis van recente wetenschappelijke inzichten. Met een eigen leervraag en de nieuwe inhouden gaan we concreet aan de slag en leggen we de link naar de eigen klaspraktijk. We versterken elkaars materialen en maken tijd en ruimte vrij om nieuwe dingen uit te proberen. We leren van en met elkaar om zo onze leerlingen beter te begeleiden bij het ontwikkelen van hun mogelijkheden en school- en studiekeuzeproces.

Dit leerlabo is in samenwerking met Schoolmakers.

Het is gespreid over drie volledige dagen en een terugkommoment.

Dag 1: samen ontdekken wie onze tieners zijn, hoe zij zich ontwikkelen, welke didactiek werkt en de impact van het overgangsmoment

We krijgen inzicht in:

 • de ontwikkeling van het tienerbrein en wat we van hen kunnen verwachten volgens wetenschappelijke inzichten;
 • de mogelijkheden om executieve functies zoals zelfsturing, motivatie en resultaatgericht werken te versterken;
 • de invloed van kansarmoede op executieve functies;
 • de manier waarop sterke didactiek de impact op het leren van onze leerlingen vergroot;
 • de impact van de overgang naar het secundair op onze leerlingen;
 • methodes om maximaal te kunnen inzetten op wat leerlingen al verworven hebben in het lager onderwijs;
 • de manier waarop we onze leerlingen kunnen voorbereiden en gericht kunnen toewerken naar het secundair;
 • elkaars werking over scholen en niveaus heen met onder andere de modernisering in het SO.

Dag 2: omgaan met jonge tieners in een diverse klasgroep

We gaan dieper in op de volgende vragen:

 • Hoe kunnen we diversiteit (h)erkennen en inzetten in een klas met jonge tieners?
 • Hoe ondersteunen verschillende differentiatiekaders ons daarbij?
 • Wat is de impact van onze verwachtingen en verbinding met onze leerlingen?
 • Hoe kunnen we flexibele leerwegen gericht inzetten?
 • Hoe zijn feedback en evaluatie een krachtige motor tot leren en hoe kunnen we hierin differentiëren?

Dag 3: onze verworven inzichten versterken en workshops naar keuze

Door dieper in te gaan op de eigen klaspraktijk en de eigen leervraag versterken we onze verworven inzichten.

Daarnaast bieden we de mogelijkheid tot enkele workshops naar keuze.

Mogelijkheden zijn:

 • meertaligheid in grootstedelijke context
 • klasmanagement en moeilijk gedrag
 • eigen voorstel(len)

Dag 4: terugkomdag

Tijdens deze terugkomdag polsen we naar ervaringen. Hoe verloopt het om de verworven inzichten in te zetten in de eigen klaspraktijk? We versterken en leren van elkaars praktijkvoorbeelden.

Voor wie?

Voor leerkrachten derde graad lager en eerste graad secundair onderwijs van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
 • gratis lesmateriaal;
 • voor alle leeftijden en vakken;
 • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?