Bijdragen in verband met activiteiten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de meest recente ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus. Volg de informatie op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus en https://www.info-coronavirus.be/nl/. Contacteer de organisator bij twijfel.

Rekenmoeilijkheden in het eerste leerjaar herkennen, begrijpen en opvangen

Logo Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)
Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)

Kleuters die richting lagere school gaan, zijn ervan overtuigd… Ze zullen leren lezen, schrijven en ook rekenen. Leerkrachten weten dat dat niet voor alle kinderen evident is.

In deze nascholing bekijken we waarom sommige kinderen het tellen, het aanvankelijke getalbegrip, de eerste rekenopdrachten niet onder de knie krijgen en hoe je voor hen een wezenlijk verschil kan maken. Je vertrekt vanuit de observatie en een ondersteunend denkkader om te komen tot concrete, speelse inoefensuggesties.

Programma

We richten ons tijdens deze nascholing specifiek op de leerlijnen van de eerste klas. We bekijken voor de verschillende items wat de kinderen moeten kunnen om deze te halen. Waar en waarom het kan mislopen en welke mogelijkheden je hebt als klas- of zorgleerkracht om deze moeilijkheden aan te pakken. Verder bekijken we een schat aan speelse oefenvormen.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • begrijpen waarom sommige kinderen het tellen, het splitsen en het optellen en aftrekken tot 20 niet onder de knie krijgen;
  • kunnen deze moeilijkheden in een heel vroeg stadium herkennen en aanpakken;
  • kennen speelse oefenvormen waarmee je in hoekenwerk ook niet-rekenzwakke kinderen kan motiveren.

Doelgroep

Leerkrachten en zorgcoördinatoren eerste leerjaar (BaO en BuBaO).

Begeleiding

Hilde Heuninck heeft zich als logopediste reeds meer dan 25 jaar toegelegd op het begeleiden van kinderen met ernstige rekenmoeilijkheden. Ze schreef in de voorbije jaren de praktijkboeken van de 'Rekenwereld tot 20, 100 en 1000' en het praktijkboek 'Metend rekenen'. Ook het breukenlaboratorium en diverse Mathellispellen zijn van haar hand en recent schreef ze ‘Kijk, de komma’. In haar werk zoekt ze steeds naar die strategieën, ondersteuningen, werkvormen die de kinderen inzicht bijbrengen en ontwerpt ze spellen die hen motiveren om dit inzicht in te oefenen.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?