Bijdragen in verband met activiteiten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de meest recente ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus. Volg de informatie op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus en https://www.info-coronavirus.be/nl/. Contacteer de organisator bij twijfel.

Beter én graag lezen voor elke leerling: naar een duurzaam leesbeleid op school

Logo Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)
Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)

Het staat buiten kijf dat lezen een sleutelvaardigheid is op school en ook breder voor het participeren aan het dagelijkse leven in onze hedendaagse maatschappij. Talrijke (inter)nationale studies wijzen er immers op dat goed en graag lezen samenhangt met schools en maatschappelijk succes. Bovendien blijkt uit deze studies dat een leesbevorderend klimaat in de klas en op school cruciaal is om op een positieve manier te sleutelen aan de leesmotivatie en -vaardigheid van leerlingen. Een sterk uitgewerkt leesbeleid vormt daarbij een belangrijke meerwaarde.

Programma

In deze nascholing zoomen we eerst in op de betekenis van graag, goed en betrokken lezen in het onderwijs. We verkennen ook samen hoe leesonderwijs dat inspeelt op deze componenten er kan uitzien in de praktijk. Verder gaan we dieper in op mogelijke bouwstenen van een sterk leesbeleid op school en hoe die in de praktijk geoperationaliseerd kunnen worden. We maken hierbij dan ook zo veel mogelijk een vertaalslag naar de praktijk van elke deelnemer door samen het bestaande leesonderwijs/leesbeleid te screenen en voorstellen te formuleren voor een plan van aanpak en/of verdere uitwerking. In het kader van deze laatste stap is het een meerwaarde om info i.v.m. het leesonderwijs/het leesbeleid op school mee te brengen naar de nascholing.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • erkennen de betekenis van goed en graag lezen in het onderwijs;
  • kunnen belangrijke rolmodellen zijn voor hun leerlingen op het vlak van graag en goed lezen;
  • zien de meerwaarde van een leesbeleid op school in én hebben zin om ermee aan de slag te gaan;
  • kennen de bouwstenen van een sterk leesbeleid en kunnen er concreet mee aan de slag gaan.

Doelgroep

Leerkrachten, zorgcoördinatoren, directie/beleidsmedewerkers uit het kleuter- en lager onderwijs.

Begeleiding

Iris Vansteelandt, lector en onderzoeker aan de AP Hogeschool Antwerpen (departement Onderwijs en Training) en ook verbonden aan de onderzoeksgroep Taal, Leren en Innoveren (UGent).

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?