Bijdragen in verband met activiteiten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de meest recente ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus. Volg de informatie op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus en https://www.info-coronavirus.be/nl/. Contacteer de organisator bij twijfel.

Kinderen met ontwikkelingsdysfasie in de klas : Kenmerken, gevolgen, tips en tricks

Logo Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)
Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)

Ontwikkelingsdysfasie is een hardnekkige aangeboren taalontwikkelingsstoornis.
Kinderen met ‘dysfasie’ verwerven spraak en taal erg moeizaam, kunnen zich vaak onvoldoende verstaanbaar maken en begrijpen niet altijd wat er gezegd wordt.

Dysfasie kan niet alleen het schoolse leren bedreigen, maar ook aanleiding geven tot een verhoogd risico op problemen in de sociale en emotionele ontwikkeling.

Programma

De nascholing start met stoorniskenmerken van ontwikkelingsdysfasie en gevolgen voor de communicatie, het klasgebeuren en de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Vervolgens bespreken we tips, strategieën en hulpmiddelen voor het onderwijs.

We voorzien tijd voor interactie, inleefactiviteiten, schoolgerelateerde opdrachten en ervaringsuitwisseling.

Doelstellingen

Deelnemers:

  • kennen de talige stoorniskenmerken van ontwikkelingsdysfasie;
  • kennen niet-talige problemen gerelateerd aan ontwikkelingsdysfasie;
  • kunnen de impact van taalproblemen op de communicatie binnen het klasgebeuren/op alle schoolactiviteiten en op het gedrag van het kind ‘ervaren’ en herkennen;
  • kunnen hulpmiddelen gebruiken om kinderen met ‘dysfasie’ adequaat te ondersteunen.

Doelgroep

Leerkrachten en zorgcoördinatoren gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs.

Begeleiding

Begga Van De Walle is als logopedist werkzaam in het Centrum voor Ambulante Revalidatie Overleie te Kortrijk waar zij ruime ervaring opdeed in diagnostiek en therapie van kinderen met ontwikkelingsstoornissen waaronder specifieke taalontwikkelingsstoornissen en ontwikkelingsdysfasie.
Zij is coördinator van de Sig-intervisiewerkgroep Taaltherapie bij kinderen, medeontwikkelaar van het Protocol Ontwikkelingsdysfasie i.s.m. Prof. Dr. I. Zink en maakt deel uit van de Sig-intervisiewerkgroep Hanen. Zij is coauteur van ‘Dysfatische Ontwikkeling. Leidraad voor ouders, leerkrachten en hulpverleners’ en ‘Het verhaal van Odi. Leren omgaan met dysfasie’.
Daarnaast werkt zij als privélogopedist in het Gentse (de laatste jaren voornamelijk taal- en leerstoornissen) en is bestuurder en medeoprichter van vzw CETOS (Centrum Taalontwikkelingsstoornissen).

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?