Bijdragen in verband met activiteiten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de meest recente ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus. Volg de informatie op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus en https://www.info-coronavirus.be/nl/. Contacteer de organisator bij twijfel.

Onthalen van kleuters en hun ouders op school

deurmat met tekst, welcome on board
Pixabay

De eerste ervaringen van ouders en hun kind op school bepalen hoe welkom ze zich voelen. Investeren in een warm onthaalbeleid is van cruciaal belang om wederzijds vertrouwen te ontwikkelen en een goede samenwerking op te bouwen.

Als stadsleerkracht in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel vraagt dit een specifieke aanpak omwille van de grote diversiteit in gezinnen die naar jouw school komen. Hoe bereik je de ouders? Hoe realiseer je verbinding met kwetsbare gezinnen? Hoe ontstaat vertrouwen? Hoe zien jij en de ouders de samenwerking? Welke verwachtingen hebben de ouders? Hoe is de opvoedingssituatie thuis? Met welke ervaringen komt een kind naar school? Hoe zorg je ervoor dat ouders je kunnen bereiken? Dit zijn vragen waarop je een antwoord vindt als je samen in gesprek gaat.

Een goed contact tussen ouders en schoolteam helpt je als leerkracht de kleuters beter te leren kennen en laat ouders de school beter begrijpen. Win-win dus, met als grootste winnaar de kleuters!

In deze vorming verdiepen we ons in het creëren van een sterk onthaalbeleid.

Als deelnemer geven we je handvatten om antwoorden te vinden op volgende vragen:

  • Wat verstaan we onder een goed en warm onthaal op maat?
  • Welke drempels ervaren de ouders in hun contact met de school en de leerkracht?
  • Hoe verlaag je die drempels of haal je ze weg?
  • Hoe bouw je een goede en warme relatie op met ouders en kinderen, rekening houdend met de diversiteit?
  • Hoe krijg je  meer zicht op de thuissituatie van je kleuters?
  • Welke stappen zijn nodig om te komen tot een gedragen visie rond onthaal van ouders en je kleuters?

Het resultaat van deze vorming is dat je geïnspireerd terugkeert naar school om samen met je collega’s, directie en ouders verder te werken aan een warm en kwaliteitsvol  onthaalbeleid.

Voor wie?

Voor kleuterleerkrachten, SES-leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?