Bijdragen in verband met activiteiten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de meest recente ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus. Volg de informatie op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus en https://www.info-coronavirus.be/nl/. Contacteer de organisator bij twijfel.

Spellingsmoeilijkheden in de lagere school

Logo Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)
Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)

Spellingsmoeilijkheden belemmeren in belangrijke mate de ontwikkelingskansen van kinderen. Je eigen gedachten kunnen formuleren en in tekstuele vorm weergeven, is in onze maatschappij een belangrijke vaardigheid. Kinderen met deze moeilijkheden hebben dan ook recht op onze kwaliteitsvolle ondersteuning.
Deze nascholing richt zich op de hulp die jij als leerkracht of zorgleerkracht aan kinderen met spellingsmoeilijkheden kan bieden.

Programma

Eerst bespreken we het ontstaan van spelling en de moeilijkheden die kinderen bij het verwerven van de spellingsregels kunnen ondervinden. We bekijken hier ook hoe je een dictee kwalitatief kan analyseren.

Het grootste deel van de dag besteden we aan concrete spellingssituaties. Telkens bekijken we waarom het mis kan lopen en wat jij als leerkracht binnen jouw klas of binnen de zorg aan kan doen. Bij iedere topic bespreken we ook speelse oefenvormen. Achtereenvolgens bekijken we de spelling van de klankzuivere woorden, de open en gesloten lettergrepen, eind 'd', omgaan met 'ei/ij', de werkwoordvervoeging en het opnemen van onthoudwoorden.

De aanpak die we binnen de nascholing bespreken, is erop gericht om naast de bestaande methode gebruikt te worden.

Het praktische deel van deze nascholing is in eerste instantie gericht op het begeleiden van kleine groepen kinderen, delen ervan kunnen zeker in hoekenwerk toegepast worden.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • hebben inzicht in het ontstaan van spellingsmoeilijkheden;
  • kennen meerdere alternatieve instructiewijzen en gaan naar huis met concrete ideeën voor speelse oefenvormen.

Doelgroep

Leerkrachten uit de tweede en derde graad van het lager onderwijs, alsook zorgleerkrachten.

Ook interessant voor leerkrachten uit het SO, B-stroom en voor begeleiders van leerlingen uit de OKAN-klas.

Begeleiding

Hilde Heuninck werkt sinds 1982 als logopediste en specialiseerde zich volop in het begeleiden van kinderen met leermoeilijkheden. Sinds 2000 geeft ze heel frequent bijscholingen waarin ze de ervaring uit de therapeutische setting deelt met collega’s en leerkrachten.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?