Bijdragen in verband met activiteiten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de meest recente ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus. Volg de informatie op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus en https://www.info-coronavirus.be/nl/. Contacteer de organisator bij twijfel.

Thuistalen in de klas : De troeven van meertaligheid voor krachtig onderwijs

Logo Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)
Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)

In deze nascholing stellen we een concreet kader voor om een positief klimaat rond meertaligheid te introduceren in je school en/of je klas. Hoe kan je werken rond talensensibilisering?  Wanneer zijn thuistalen een meerwaarde voor het leren? Hoe kan je thuistalen concreet inzetten, bijvoorbeeld in lessen wiskunde of bij taalbeschouwing.

In de nascholing koppelen we recente wetenschappelijke kaders en didactische inzichten aan resultaten en goede praktijken uit het onderzoek.

Programma

Wat zegt recent wetenschappelijk onderzoek over (meertalige) taalverwerving en de gevolgen voor het onderwijs.
Wat is het belang van een meertalige basishouding bij leerkrachten?
We gaan dieper in op een kader voor een krachtige meertalige leeromgeving met drie pijlers:

  1. meertaligheid inventariseren en zichtbaar maken;
  2. talensensibilisering;
  3. pedagogische translanguaging of functioneel veeltalig leren.

We geven bij elke pijler telkens concrete toepassingen.
We stellen resultaten en good practices voor uit het PWO-project ‘Meertaligheid als troef voor krachtig onderwijs in de grootstad’.

Werkvorm: interactieve workshop met terugkoppeling naar de eigen praktijk van de deelnemers.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • kennen recente wetenschappelijke inzichten over meertalige taalverwerving en meertalige pedagogieën;
  • kennen het belang van een meertalige basishouding;
  • kennen het kader voor een krachtige meertalige leeromgeving en concrete toepassingen;
  • kunnen recente pedagogische benaderingen vertalen naar hun concrete onderwijspraktijk (o.a. activiteiten talensensibilisering en functioneel veeltalig leren).

Doelgroep

De nascholing richt zich tot directies, beleidsondersteuners en (zorg-)leerkrachten van de basisschool. Tijdens de cursus vertrekken we van de resultaten van een onderzoeksproject in het lager onderwijs. Daarnaast gaan we ook in op goede praktijken en inspiratie voor het kleuteronderwijs.

Begeleiding

Anouk Vanherf is docent Nederlands in de Educatieve Bachelor Lager Onderwijs en onderzoeker aan de Erasmushogeschool Brussel. Samen met basisscholen en studenten werkt ze aan een onderzoeksproject over positief omgaan met thuistalen op school. Het project ‘Meertalig troef voor krachtig onderwijs in de grootstad’ is bekroond met het Europees Talenlabel 2019.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?