Bijdragen in verband met activiteiten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de meest recente ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus. Volg de informatie op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus en https://www.info-coronavirus.be/nl/. Contacteer de organisator bij twijfel.

Speelplaatsmanagement : De speelplaats als sociale oefenplek

Logo Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)
Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)

In onze scholen gaat terecht veel aandacht naar wat er in de klas gebeurt: leren en onderwijzen zijn immers onze kernthema's. De speelplaats blijft daarbij nog vaak buiten het vizier. En toch kan de 'speeltijd' kwaliteitsvolle 'leer- en oefentijd' zijn!

Programma

De speeltijd of de 'onderbreking' is niet zomaar een korte of langere periode tussen de lessen door. De speelplaats hoeft ook niet de plek te zijn waar vooral ruzie gemaakt wordt over wie de basketring kan gebruiken, waar geroepen en geduwd wordt of waar verveling troef is. Het is de plaats bij uitstek waar sociale vaardigheden geleerd en geoefend kunnen worden op voorwaarde dat er op een doordachte en veilige manier met tijd en ruimte omgesprongen wordt.

In deze nascholing staan we stil bij de voorwaarden en de mogelijkheden om van de speeltijd een veilige plek te maken met ruimte voor sociale oefentijd. We hebben het over afbakening en inrichting, over regels en afspraken maar ook over georganiseerde activiteiten en natuurlijk ook over de kunst van toezicht houden. Hoewel elk van deze kapstokken de nodige aandacht krijgt, zullen we in deze nascholing vooral concreet inzoomen op 'spelvormen met aandacht voor sociale vaardigheden en diversiteit'. Zo zal er ruimte zijn voor eigen praktische vragen, voorbeelden, demonstraties en inoefening van spelvormen.

Indien er voldoende tijd is en als de deelnemers het wensen, gaan we ook dieper in op het thema 'omgaan met conflicten en met ongewenst gedrag'.
Interactieve uiteenzetting met uitwisseling van ideeën, ervaringen en praktische toepassingen.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen een veilig speelplaatsgebruik organiseren, gericht op de versterking van sociale vaardigheden van de leerlingen.

Doelgroep

Leerkrachten kleuter- en lager onderwijs.

Begeleiding

Rishi Panchasara is pedagoog-onderwijskundige, ex-begeleider adolescenten in Bijzondere Jeugdzorg, ex-training officer/coördinator internationale security firma, PG Diversiteitsmanagement, kernspeler Belgische Improvisatie Liga.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?