Bijdragen in verband met activiteiten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de meest recente ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus. Volg de informatie op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus en https://www.info-coronavirus.be/nl/. Contacteer de organisator bij twijfel.

De zorgcoördinator, probleemoplosser of coach?

Logo Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)
Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)

Ben jij als zorgcoördinator ook die pedagogische duizendpoot op school? Verwachten je collega’s dat je voor elk probleem een oplossing bedenkt? Of ga je samen op zoek naar uitzicht?
Ben je als directie, beleidsondersteuner of zorgcoördinator op zoek naar de juiste invulling van de taak van de zorgcoördinator?

Programma

Vertrekkend vanuit het geïntegreerde zorgbeleid en het belang van de directie en zorgco in dat zorgbeleid lijnen we de positie van de zorgcoördinator af en bekijken we hoe ver de opdracht en draagkracht reiken en waar de grenzen liggen.
We verkennen inzichten en vaardigheden om het zorgbeleid op school te versterken. We gaan daarbij het M-decreet niet uit de weg. Met alle deelnemers reflecteren we samen op de eigen opdracht om expertise op te doen en te delen met elkaar.

Doelstellingen

Deelnemers:

  • kunnen verduidelijken wat een geïntegreerd zorgbeleid inhoudt en welke rol elke participant (leerkracht, directie, zorgco) daarin speelt;
  • weten dat de rol van de zorgco hoofdzakelijk de klasleraar ondersteunen en coachen is om die leraar zo sterker te maken op de klasvloer;
  • kunnen hun takenpakket op school-, klas- en kindniveau omschrijven en naar tijdsverdeling optimaal invullen;
  • kunnen met tools de zorgwerking op de eigen school evalueren.

Doelgroep

Directie, beleidsondersteuners en zorgcoördinatoren uit het kleuter- en lager onderwijs.

Begeleiding

Ivan Van Gucht is leerkracht lager onderwijs. Hij heeft jarenlang ervaring als klasleerkracht, als zorgleerkracht en zorgcoördinator in de kleuter- en lagere school. Hij bouwde vanuit het ervaringsgericht werken, zorgbrede werkvormen uit tot een vaste waarde binnen zijn eigen klaspraktijk. Vanuit deze expertise is hij vormingsmedewerker rond verschillende thema's voor het lager onderwijs.
Hij was actief binnen de 'bachelor-na-bacheloropleiding zorgverbreding en remediërend leren' en was daar gastdocent rond zorgbrede werkvormen. Verder is hij ook auteur van 'Zorgideeën', de 'Rekenkalender' en 'CEGOpracticum motiverend en participerend onderwijs'

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?