Bijdragen in verband met activiteiten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de meest recente ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus. Volg de informatie op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus en https://www.info-coronavirus.be/nl/. Contacteer de organisator bij twijfel.

Basistraining: Gericht Ondersteunen van Leerkrachten in het Leren omgaan met Diversiteit (GOLLD-conc

Logo Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)
Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)

Deze intensieve training richt zich op het activerend ondersteunen van leerkrachten in het leren omgaan met diversiteit. De deelnemers doorlopen een volledig ondersteuningstraject met 1 zelfgekozen leerkracht. In deze training gaan we dieper in op de veranderende positie van het zorgteam op school. Het GOL(L)D-concept ‘Gericht ondersteunen van Leerkrachten in het Leren omgaan met Diversiteit’ vormt de rode draad. Je leert leerkrachten activerend te ondersteunen vanuit een duidelijke visie op zorg, waarin het belangrijk is dat de leerkracht de klasregie in handen houdt en gelooft in eigen competenties.

Programma

We reiken een duidelijk theoretisch concept aan dat aan te passen is aan de individuele schoolcontext.  We baseren ons hierbij op het boek van Inge Van de Putte en Elisabeth De Schauwer (2018): 'Leren omgaan met diversiteit in de klas. Het GOL(L)D-concept in de praktijk.' - Uitgeverij Lannoo.

Door het werken met begeleide intervisie in groepjes van maximaal 7 deelnemers maak je kennis met diverse leervragen. We vertrekken daarbij vanuit de eigen ervaringen van de deelnemers. Je krijgt individuele feedback en je wordt concreet ondersteund in je begeleiding van leerkrachten.  We werken hierbij met ingebracht eigen materiaal.

Voorwaarde: de deelnemers hebben deelgenomen aan de vorming ‘Diversiteit op school: diversiteitsdenken vanuit een orthopedagogisch perspectief.’

Getuigenis: "Het concept is vernieuwend in dat opzicht dat er een redelijke en duidelijke structuur is om leerkrachten te coachen. Voor deze cursus heb ik al wel nascholingen gevolgd over het coachen van leerkrachten. Maar meestal bleef dit zeer theoretisch. De structuur van dit concept maakt het praktisch haalbaar om in te zetten tijdens coachingsmomenten van de leerkrachten. En dit heeft niet enkel betrekking op de leervragen in functie van een kind, maar ook op die van de leerkrachten zelf (klasmanagement)' - zorgcoördinator basisschool, deelnemer.

Doelstellingen

Na deze basistraining kunnen de deelnemers:

  • een individuele coaching van een leerkracht opstarten;
  • een hulpvraag van een leervraag onderscheiden;
  • een leerkracht activerend ondersteunen;
  • de doelmatigheidsbeleving van een leerkracht inschatten;
  • reflecteren volgens single, double en triple loop.

Doelgroep

Zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders en ondersteuners. (Je ondersteunt leerkrachten in jouw functie.)

Deze nascholing kan enkel gevolgd worden na het bijwonen van de nascholing 'Diversiteit op school. Diversiteitsdenken vanuit een orthopedagogisch perspectief'.

 

Begeleiding

Joke Adriaensens is werkzaam in de opleiding bachelor in de orthopedagogie aan de AP Hogeschool Antwerpen en betrokken bij de posthogeschoolvorming ‘Activerende ondersteuning van leerkrachten’. Als coördinator van de optie onderwijsondersteuning tracht ze de meerwaarde van de orthopedagogische bril in het onderwijs in de verf te zetten.

Mieke Avonds is werkzaam in de opleiding bachelor in de orthopedagogie aan de AP Hogeschool Antwerpen en betrokken bij de posthogeschoolvorming ‘Activerende ondersteuning van leerkrachten’. Als supervisor is ze actief in de optie onderwijsondersteuning en daarnaast heeft ze veel ervaring in het begeleiden van studenten in supervisie en intervisie.  Daarbij staat de meerwaarde van het orthopedagogisch perspectief centraal.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?