Rekenzwakke leerlingen vaardig maken met kommagetallen


Iedereen moet op één of andere manier het rekenen met decimale getallen onder de knie krijgen, we ontsnappen er immers niet aan. Voor wie straks de A-stroom in gaat, is dit evident. Maar ook voor wie zich op een beroep richt, is deze vaardigheid cruciaal. Jij als leerkracht weet echter dat rekenzwakke kinderen hier voor een hele uitdaging staan. In deze nascholing bekijken we specifiek hoe jij hen nog meer kan helpen.

Programma

We bekijken heel concreet hoe je rekenzwakke kinderen kan begeleiden in het verwerven van dit inzicht. Wat vertelt 'de komma' ons, hoe kan je vatten dat de plaats van een cijfer binnen het getal zijn waarde bepaalt.
We staan eerst stil bij het lezen, schrijven en visualiseren van kommagetallen om nadien de 4 hoofdbewerkingen door te werken.
Voor ieder item dat we bespreken, gaan we na waarom rekenzwakke kinderen het hier zo moeilijk mee hebben en krijg je een demonstratie over hoe je hen kan helpen om dat item te ‘vatten’.
Daarna volgt een oefenfase waarbij we heel doelgericht een spel inzetten. Bij deze spellen mogen jullie à volonté de fouten van jullie leerlingen kopiëren. Dit geeft mij de kans om daar telkens mediërend op te reageren.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • begrijpen waarom decimale getallen voor kinderen zo’n taaie materie is;
  • krijgen handvaten aangereikt om hen hierin nog beter te helpen en ondersteunen;
  • gaan met een schat aan speelse oefenideeën naar huis.

Doelgroep

Leerkrachten uit het 4de leerjaar en de 3de graad gewoon en buitengewoon lager onderwijs, alsook zorgleerkrachten.

Verder ook interessant voor leerkrachten uit het s.o., B-stroom.

Begeleiding

Hilde Heuninck werkt sinds 1982 als logopediste met kinderen met leerstoornissen. Rond 1990 specialiseerde ze zich verder in het begeleiden van kinderen met ernstige rekenmoeilijkheden.
Tussen 2000 en vandaag publiceerde ze over dit onderwerp meerdere praktijkgerichte boeken waarbij het accent zowel op verwerven van inzicht als op het speels oefenen ligt.

 

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?