Bijdragen in verband met activiteiten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de meest recente ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus. Volg de informatie op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus en https://www.info-coronavirus.be/nl/. Contacteer de organisator bij twijfel.

Outputbeleid als insteek voor kwaliteitszorg in het BaO

Logo Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)
Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)

Het outputbeleid is een wezenlijk onderdeel van de integrale kwaliteitszorg van de school.

De Vlaamse overheid erkent en subsidieert scholen: zij stelt werkingsmiddelen ter beschikking, betaalt het personeel, subsidieert nascholing... Het is dan ook logisch dat scholen verantwoording afleggen. De overheid verwacht dat scholen kwaliteitsvol onderwijs organiseren. Welke resultaten boekt de school bij haar leerlingen? Wat leveren de onderwijsinspanningen op?
Dat zijn relevante vragen als de school én de overheid een beeld willen krijgen van de geboden onderwijskwaliteit.
Het risico bestaat dat de school output uitsluitend bekijkt vanuit het perspectief van verantwoording afleggen. Hierdoor krijgt 'output' een eenzijdige invulling.

Het ontwikkelen van een outputbeleid geeft heel wat mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs in kaart te brengen, te interpreteren en te verbeteren.
Maar hoe doen we dit dan?

Programma

 • Wat is output?
 • Waarom een outputbeleid in de basisschool?
 • Het CIPO-model als leidraad.
 • Output als middel tot kwaliteitszorg.
 • Praktische oefeningen.
 • Vragen.

Doelstellingen

 • Verkennen van het begrip 'output'.
 • Verkennen van de kenmerken van een outputbeleid.
 • Verkennen van de inhouden van een outputbeleid.
 • Verkennen van de processen om kwaliteitsbevordering tot stand te brengen.
 • Zicht hebben op een schoolspecifiek outputbeleid.

Doelgroep

Leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies basisonderwijs met interesse rond werken aan onderwijskwaliteit vanuit output.

Begeleiding

Geert Willaert, directeur basisschool 't Plantzoentje in Laken, lid van de leerplancommissie Nederlands en voormalig pedagogisch adviseur basisonderwijs.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
 • gratis lesmateriaal;
 • voor alle leeftijden en vakken;
 • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?