Bijdragen in verband met activiteiten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de meest recente ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus. Volg de informatie op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus en https://www.info-coronavirus.be/nl/. Contacteer de organisator bij twijfel.

Krachtig en positief evalueren

Logo Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)
Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)

Breed evalueren van wiskunde, taal, muzische vakken, LO en WO, zelfevaluaties, portfolio, peer-assessment en anders rapporteren. Geen enkele uitdaging gaan we uit de weg! De aandacht voor nieuwe en andere evaluatievormen is groter dan ooit tevoren. Traditionele evaluatievormen schieten immers op behoorlijk wat terreinen tekort. Daarmee komt meteen de vraag naar heldere en concrete voorbeelden om breed, anders en competentiegericht te evalueren. De vorming geeft houvast rond de onderliggende visie van dit breed evalueren. Het gaat immers over meer dan het gebruik van een aantal trendgevoelige evaluatietools. Het gaat over een andere manier van kijken. Dit 'anders kijken' wordt concreet gemaakt en vertaald naar de realiteit van de lagere school. Hierbij worden veel concrete voorbeelden van breed evalueren aangereikt en besproken.

Programma

 • We vertrekken vanuit de wetenschappelijk onderbouwde visie op breed en krachtig evalueren.
 • Binnen evalueren zetten we samen de stap van deficitmodel naar talentenmodel.
 • We leren prestaties, competenties en talenten krachtig en breed evalueren en leggen daarbij de link naar observeren en naar het talenten- en groeirapport.
 • Voor alle vakken bespreken we praktijkvoorbeelden zoals zelf- en peerevaluaties, portfolio en andere mogelijke evaluatievormen.
 • We verkennen tot slot het stappenplan tot het opzetten van een evaluatiebeleid op school.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

 • het belang van breed, positief en krachtig evalueren inzien en dit omzetten in praktijkacties;
 • met de gepaste evaluatievorm leerprestaties, competenties en talenten breed en krachtig evalueren;
 • op basis van de praktijkvoorbeelden eigen evaluatievormen uitwerken en integreren in de eigen klaspraktijk;
 • een evaluatiebeleid op school aanzetten/uitwerken;
 • het effect van anders evalueren op welbevinden en betrokkenheid inzien.

Doelgroep

Leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies lager onderwijs.

Begeleiding

Nele Van Oosten is onderwijscoach bij CEGO sinds 2017. Ze heeft een Master Psychologie en Bachelor Pedagogie. Ze was pedagogische begeleider/adviseur voor basis- en secundair onderwijs, projectcoördinator competentiebegeleiding in het buitengewoon onderwijs Katholiek Onderwijs Vlaanderen en GON-coach en buitengewoon onderwijs T7/T8.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
 • gratis lesmateriaal;
 • voor alle leeftijden en vakken;
 • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?