Bijdragen in verband met activiteiten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de meest recente ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus. Volg de informatie op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus en https://www.info-coronavirus.be/nl/. Contacteer de organisator bij twijfel.

Basiscursus : Socio-emotionele begeleiding in het basisonderwijs

Logo Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)
Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)

Als leerkracht, zorgcoördinator of zorgleerkracht merkt u regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, uw leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil uw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Hij biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Programma

 1. Leerlingenbegeleiding en socio-emotionele begeleiding
  • Wat is begeleiden?
  • Vuistregels en kenmerken van het begeleiden.

 2. De kindertijd (peuter, kleuter, lagereschoolkind) als ontwikkelingsfase
  • Opgroeien in onze hedendaagse maatschappij.
  • Ontwikkelingstaken.

 3. Probleemgedrag en problemen van leerlingen
  • Omschrijving en aandachtspunten.

 4. Het begeleidingsproces
  • Opbouwen van een vertrouwensrelatie.
  • Begeleiding als beïnvloedingsgebeuren.
  • Netwerkuitbouw.
  • Privacy van de leerling.
  • Eigen functioneren als begeleider.

 5. Handelingsplan
  • Omschrijving en toepassingsmogelijkheden.

 6. Aandachtspunten: omgaan met weerstand, contact met ouders, groepsproblemen, doorverwijzing...

Doelstellingen

Deelnemers:

 • weten wat socio-emotionele begeleiding van leerlingen inhoudt;
 • kunnen reflecteren over de eigen manier van socio-emotioneel begeleiden;
 • hebben zicht op eigen mogelijkheden en beperkingen als begeleider.

Doelgroep

Leerkrachten BaO die meer aandacht willen ontwikkelen voor het 'begeleiden' of met socio-emotionele begeleidingstaken belast zijn, zorgcoördinatoren, zorgleerkrachten.

Begeleiding

Wim De Breucker, klinisch psycholoog-seksuoloog, WEB Begeleidings- en Vormingscentrum.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
 • gratis lesmateriaal;
 • voor alle leeftijden en vakken;
 • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?