Bijdragen in verband met activiteiten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de meest recente ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus. Volg de informatie op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus en https://www.info-coronavirus.be/nl/. Contacteer de organisator bij twijfel.

Hoe met taalspelletjes de taalvaardigheid van taalzwakke leerlingen stimuleren?

Logo Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)
Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)

Kinderen leren door te spelen. Ze leren taal door in interactie te treden. Hoe kunnen wij optimaal gebruik maken van spelletjes om kinderen te stimuleren in hun taalontwikkeling? Met taalspelletjes vinden kinderen, zelfs de zwakste of de minst taalvaardige, het leuk en fijn om aan het woord te komen en meer taal te ontdekken en te leren.

Programma

  • Korte inleiding over hoe speelse taalactiviteiten inzetten om de taalvaardigheid van taalzwakke en anderstalige kinderen te stimuleren. Hoe speelse werkvormen inzetten om leuk te differentiëren?
  • Interactief verkennen wij in groepjes verschillende speeltafels. Wij spelen met klassieke gezelschapsspelletjes zoals ganzenborden, memory ’s.... Wij proberen ook babbelspelen, zelf aangepaste draaispelen, verhalendobbelstenen op maat, beeldmateriaal, drama, liedjes en andere speelse werkvormen uit.
  • De klassieke vaardigheden luisteren, spreken, lezen en schrijven en woordenschatverwerving komen bij onze verkenning duidelijk aan bod.
  • We maken een keuze van concrete spelletjes voor de eigen (klas)praktijk.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • hebben een duidelijk overzicht van de mogelijke speelse taalactiviteiten die je kan inbouwen in de lessen en hoe ze de taalvaardigheid van taalzwakke en/of anderstalige leerlingen stimuleren;
  • hebben zicht op de spelen die worden ingezet om specifieke (taal)vaardigheden te bevorderen;
  • verwerven inzichten en vaardigheden om speelse taalactiviteiten te zoeken of te bedenken en aan te passen aan het taalniveau van elk kind.

Doelgroep

Leerkrachten en zorgcoördinatoren lager onderwijs.

Begeleiding

Marie-Claude Gevaert geeft sinds meer dan 15 jaar vormingen en trainingen aan leerkrachten en studenten lerarenopleiding over thema’s zoals taal, taalspelletjes, meertaligheid en interculturele competentie. Sinds 12 jaar geeft ze vormingen op het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas.

Daarvoor werkte ze gedurende 25 jaar met vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers en coördineerde de taalondersteuning van nieuwkomers. Bovendien werkte ze mee aan de ondersteuning van buitengewoon onderwijs in ontwikkelingsprojecten.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?