Bijdragen in verband met activiteiten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de meest recente ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus. Volg de informatie op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus en https://www.info-coronavirus.be/nl/. Contacteer de organisator bij twijfel.

Introductie : Ontwikkelingsdysfasie in de klas ervaren en begrijpen

Logo Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)
Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis verwerven spraak en taal moeizaam. De problemen op vlak van mondelinge en schriftelijke communicatie binnen het klasgebeuren vormen een bedreiging voor het schools leren en voor de participatie.
Het ‘ERVAAR TOS-parcours’ laat je ervaren hoe het is om een taalontwikkelingsstoornis of ontwikkelingsdysfasie te hebben. De koppeling tussen ervaring en theorie geeft je handvatten om in de klas kinderen met een taalontwikkelingsstoornis/ontwikkelingsdysfasie beter te begrijpen en doelgerichter te ondersteunen.

Programma

In de voormiddag doorloop je via 10 basisopdrachten het inleefcircuit ERVAAR TOS - ontwikkelt door de Auris groep (Nederland) - en deel je ervaringen met elkaar.
In de namiddag krijg je inzicht in de kenmerken en gevolgen voor het schools leren en functioneren op vlak van spraak, auditieve verwerking, woordenschat en taalbegrip, woord- en zinsvorming en taalgebruik. In kleine groepjes bespreek je vervolgens samen met collega’s mogelijke aanpassingen en handelingsgerichte adviezen voor lagere schoolkinderen, gevolgd door een plenaire terugkoppeling.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • leren al doende wat kinderen met een taalontwikkelingsstoornis/ontwikkelingsdysfasie ervaren in vaak voorkomende dagelijkse situaties op school, thuis en in de maatschappij;
  • vergaren basiskennis over spraak, taal en auditieve verwerking bij taalontwikkelingsstoornissen;
  • krijgen handvatten en ontwikkelen een positieve attitude om kinderen met een taalontwikkelingsstoornis/ontwikkelingsdysfasie in de klas te ondersteunen.

Doelgroep

Leerkrachten lager onderwijs, leerkrachten buitengewoon lager onderwijs, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, ondersteuningsnetwerk.

Er wordt geen voorkennis van de deelnemers verwacht.

Begeleiding

Begga Van De Walle is als logopedist werkzaam in het Centrum voor Ambulante Revalidatie Overleie te Kortrijk waar zij ruime ervaring opdeed in diagnostiek en therapie van kinderen met ontwikkelingsstoornissen waaronder specifieke taalontwikkelingsstoornissen en ontwikkelingsdysfasie.

Zij is coördinator van de Sig-intervisiewerkgroep Taaltherapie bij kinderen, mede ontwikkelaar van het PDOD (Protocol Diagnostiek Ontwikkelingsdysfasie) i.s.m. Prof. Dr. I. Zink en maakt deel uit van de Sig-intervisiewerkgroep Hanen.

Zij is co-auteur van ‘Dysfatische Ontwikkeling. Leidraad voor ouders, leerkrachten en hulpverleners’ en ‘Het verhaal van Odi. Leren omgaan met dysfasie’.

Daarnaast werkt zij als privé-logopedist in het Gentse (de laatste jaren voornamelijk taal- en leerstoornissen) en is bestuurder en medeoprichter van vzw CETOS (Centrum Taalontwikkelingsstoornissen).

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?