Bijdragen in verband met activiteiten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de meest recente ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus. Volg de informatie op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus en https://www.info-coronavirus.be/nl/. Contacteer de organisator bij twijfel.

Rapporteren is rond groei communiceren

Logo Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)
Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)

Na gedifferentieerd lesgeven volgt vanzelf een ander evaluatiebeleid waaruit zal blijken dat ook het rapporteren anders kan en moet. Met het rapporteren beken je kleur: het is de toetssteen om te zien of je je beloftes nakomt. Als de schoolvisie het hele kind centraal zet, moet dit ook blijken in de rapportering. Als ouderbetrokkenheid een pijler is, hoe communiceren we dan? Bij rapporteren zijn er best wat belanghebbenden: de leerling in de eerste plaats, de ouders, de leerkracht, de ganse school, de directie. We vertrekken vanuit kindperspectief. Het rapporteren zou groei moeten kunnen bevorderen en het leerproces sturen. Rapporteren is rond groei communiceren en we vragen ons luidop af of we daarvoor punten nodig hebben?

Programma

Rapporteren is duidelijk communiceren met het kind én de ouders over de groei en ontwikkeling van het kind vanuit welbevinden en betrokkenheid.
We gaan na waarom we rapporteren en wat dit betekent voor alle belanghebbenden. Bij het ‘hoe’ van het evalueren staan we stil bij een aantal criteria: groeigericht, harmonische ontwikkeling, reflectie, duidelijk en transparant, wederkerigheid… We bekijken hoe feedback werkt en hoe we daar méér kunnen op inzetten. Al deze elementen brengen we samen om tot een ‘nieuw, eigentijds’ rapporteringsbeleid (rapport en communicatie) te komen.

Doelstellingen

De leerkrachten kunnen:

  • de bedoeling en de noodzaak van groeigericht rapporteren vertalen naar eigen school/klaspraktijk;
  • inzetten op de organisatie van krachtige feedback in de klaspraktijk;
  • een aanzet maken rond communicatiebeleid i.v.m. rapportering: kindgesprekken, welbevinden en betrokkenheid;
  • elementen van een groeirapport vertalen naar de eigen school/klaspraktijk.

Doelgroep

Leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies lager onderwijs.

Begeleiding

Nele Van Oosten is onderwijscoach bij CEGO sinds 2017. Ze heeft een Master Psychologie en Bachelor Pedagogie. Ze was pedagogische begeleider/adviseur voor het basis- en secundair onderwijs, projectcoördinator competentiebegeleiding in het buitengewoon onderwijs Katholiek Onderwijs Vlaanderen en GON-coach en Buitengewoononderwijs T7/T8.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?