Bijdragen in verband met activiteiten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de meest recente ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus. Volg de informatie op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus en https://www.info-coronavirus.be/nl/. Contacteer de organisator bij twijfel.

Zorg op school : Samenwerken met gezinnen uit kansengroepen

Logo Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)
Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)

In het Vlaams onderwijs hebben leerlingen met een lage socio-economische status en/of migratieachtergrond doorgaans een verhoogde kans op moeilijkheden op school (OECD, 2016). Logischerwijs kan je verwachten dat deze leerlingen dan ook meer ondersteuning krijgen doorheen hun schoolloopbaan. Onderzoek toont echter aan dat leerlingen uit kansengroepen minder zorg krijgen doorheen hun schoolloopbaan in vergelijking met leerlingen uit de middenklasse. Zowel schoolse kenmerken als kenmerken van de kansarme gezinnen bieden verklaringen hiervoor. Cruciaal blijkt een goede samenwerking en communicatie tussen school en ouders. Deze nascholing focust zich dan ook op de samenwerking tussen school en gezinnen uit kansengroepen met een ondersteuningsnood.

Programma

 • Wat zegt onderzoek over de rol van familiale achtergrond van leerlingen (in termen van sociaal-economische status en migratieachtergrond) en de zorg op school? We kijken naar cijfers en naar verklaringen voor deze cijfers.
 • We reflecteren over manieren om de zorg op school voor alle leerlingen toegankelijk te maken. Meer concreet staan we stil bij acties die binnen de school zelf kunnen genomen worden.
 • We focussen op de samenwerking en meer specifiek op de communicatie tussen school en ouders uit kansengroepen met een ondersteuningsnood. We gaan in op valkuilen en good practices. Vanuit een transactioneel referentiekader kijken we zowel naar kenmerken van de school(personeelsleden) als naar kenmerken binnen de gezinnen.
 • We formuleren praktijkaanbevelingen die passend zijn voor de context van de school van de deelnemers.

Na een presentatie over de onderzoeksbevindingen, reflecteren we in groepen over een manier om de sociale ongelijkheid in zorg op school te verminderen, gebruik makend van stellingen en een rollenspel.

Doelstellingen

De deelnemers leren:

 • oog hebben voor sociale ongelijkheid in zorg op school;
 • mechanismen voor sociale ongelijkheid in zorg op school kennen;
 • reflecteren over concrete acties om sociale ongelijkheid tegen te gaan binnen de eigen context, als school en als individu;
 • vanuit een metaperspectief kijken naar de samenwerking en communicatie met gezinnen met een lage socio-economische status en/of migratieachtergrond;
 • hun eigen samenwerking en communicatie met gezinnen uit kansengroepen analyseren en verbeteren.

Doelgroep

Leerkrachten, directies, zorgleerkrachten en beleidsondersteuners (bij uitbreiding ook: CLB-medewerkers en pedagogische begeleiders) uit het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.

Geen voorkennis vereist.

Begeleiding

Kathleen Bodvin finaliseerde in 2018 haar proefschrift over de rol van familiale achtergrond in zorg op school en werkte nadien als post-doc onderzoeker binnen EduBROn (Universiteit Antwerpen) aan diverse projecten rond onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
 • gratis lesmateriaal;
 • voor alle leeftijden en vakken;
 • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?