Bijdragen in verband met activiteiten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de meest recente ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus. Volg de informatie op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus en https://www.info-coronavirus.be/nl/. Contacteer de organisator bij twijfel.

Rekenmoeilijkheden in het derde leerjaar herkennen, begrijpen en opvangen

Logo Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)
Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)

In het derde leerjaar automatiseren de kinderen de basisvaardigheden en passen ze deze toe in complexe procedures. Het cijferend rekenen, het omgaan met grote delingen en vermenigvuldigingen, het handig rekenen… geen sinecure, zeker niet voor rekenzwakke kinderen.

In deze nascholing bekijk je wat er kan mislopen, waar de moeilijkheden vandaan komen en vooral hoe jij de kinderen als leerkracht of vanuit een zorgcontext optimaal kan ondersteunen.

Programma

Tijdens de nascholing bekijken we het getalinzicht tot 1.000, de vier hoofdbewerkingen, het cijferend rekenen en het handig rekenen. De leerlijn van de breuken is niet opgenomen.
We bespreken kort hoe moeilijkheden kunnen ontstaan en wat de impact van vroegere hiaten zijn. Maar we gaan vooral in op de wijze waarop jij de kinderen kan helpen. Dit gaat zowel over redelijke aanpassingen van de methode, specifieke ondersteuningstechnieken voor de kinderen als over de beslissing wanneer bijkomende hulp aangewezen is. En steeds bekijken we ook speelse oefenvormen. Tijdens de demonstraties van deze spellen gaan we volop rekenfouten maken zodat de toepassing van de ondersteuningstechnieken heel concreet wordt.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • hebben zicht op de oorzaken van rekenmoeilijkheden binnen de rekenwereld tot 1000;
  • begrijpen de (foutieve) redeneringen die kinderen soms maken;
  • kennen de ondersteuningstechnieken;
  • beschikken over een schat aan speelse oefenideeën.

Doelgroep

Leerkrachten van het 3de leerjaar en zorgleerkrachten.

Verder ook interessant voor leerkrachten uit het SO, B-stroom.

Begeleiding

Hilde Heuninck werkt sinds 1982 als logopediste met kinderen met leerstoornissen. Rond 1990 specialiseerde ze zich verder in het begeleiden van kinderen met ernstige rekenmoeilijkheden. Tussen 2000 en vandaag publiceerde ze over dit onderwerp meerdere praktijkgerichte boeken waarbij het accent zowel op verwerven van inzicht als op het speels oefenen ligt.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?