Bijdragen in verband met activiteiten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de meest recente ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus. Volg de informatie op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus en https://www.info-coronavirus.be/nl/. Contacteer de organisator bij twijfel.

Moet er dan geen straf volgen?

Logo Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)
Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)

Na ongewenst gedrag hoor je vaak de vraag: “Moet er dan geen straf volgen?” En zo ja, welke straf moet dat dan zijn? Sommigen zijn voor, anderen zijn tegen. Het thema “straf” roept vaak heel wat emoties op in een team.
Op deze inspiratiedag analyseren we het fenomeen “straf” en de ideeën en emoties die daarrond leven. We onderzoeken hoe we onze invloed op gedrag van leerlingen kunnen versterken op een in deze tijd legitieme manier, en wat de plaats van straf daarin wel of niet kan zijn.

Programma

 • Straffen (en belonen): wat kan je er wél en niét mee bereiken? Wat zit achter de sterke emoties die het thema “straf” oproept? Waar gaat het écht over in de discussie over wel of geen straf geven?
 • Een ruimer perspectief, geïnspireerd op Nieuwe Autoriteit (Haim Omer):
  - maatschappelijke evolutie in ons denken over opvoeding;
  - gevolgen voor onze visie op het omgaan met ongewenst gedrag;
  - de zoektocht naar een gezamenlijk perspectief, waarin alle leerkrachten en alle ouders zich kunnen vinden.
 • Elementen voor een hedendaagse invulling van de rol van de leerkracht bij ongewenst gedrag van leerlingen:
  - duidelijk begrenzen van ongewenst gedrag vanuit de zorg voor een veilig leer- en leefklimaat en optimale groeikansen voor alle leerlingen;
  - met de nodige steun voor leerlingen die het extra moeilijk hebben om tot gewenst gedrag te komen;
  - gebaseerd op verbondenheid: tussen leerkrachten en kinderen, tussen kinderen onderling, tussen school en thuis.

We laten ons hierbij inspireren door recente inzichten uit de psychologie, de hersenwetenschappen en de pedagogiek, én maken voortdurend de brug naar de concrete klas- en schoolpraktijk.

Werkwijze
Je krijgt een afwisseling voorgeschoteld van korte stukjes theorie met reflectie-oefeningen, casusbespreking, filmpjes enz.
Terugkoppeling naar jouw klas- en schoolpraktijk staat centraal.

Doelstellingen

De deelnemers:

 • weten wat je met straf en belonen wel en niet kan bereiken,
 • zien hoe je in deze tijd op een voor alle betrokkenen legitieme manier kan omgaan met ongewenst gedrag van leerlingen,
 • hebben een aantal aanknopingspunten om met hun collega’s te reflecteren over de gezamenlijke aanpak van ongewenst gedrag.

Doelgroep

Leerkrachten en zorgbegeleid(st)ers kleuter- en lager onderwijs.

Begeleiding

Hilde Leonard, zelfstandig nascholer, gespecialiseerd in omgaan mét en voorkomen vàn allerlei vormen van ‘moeilijk’ gedrag en het versterken van sociale vaardigheden. Hilde is initiatiefneemster van het Vormingsnetwerk Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
 • gratis lesmateriaal;
 • voor alle leeftijden en vakken;
 • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?