Bijdragen in verband met activiteiten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de meest recente ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus. Volg de informatie op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus en https://www.info-coronavirus.be/nl/. Contacteer de organisator bij twijfel.

Ontwikkelingsdysfasie in de klas : Kenmerken, gevolgen, tips en tricks

Logo Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)
Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)

Ontwikkelingsdysfasie is een hardnekkige aangeboren taalontwikkelingsstoornis. Kinderen met ‘dysfasie’ verwerven spraak en taal erg moeizaam, kunnen zich vaak onvoldoende verstaanbaar maken en begrijpen niet altijd wat er gezegd wordt.

Dysfasie kan niet alleen het schoolse leren bedreigen, maar ook aanleiding geven tot een verhoogd risico op problemen in de sociale en emotionele ontwikkeling.

Programma

Tijdens deze nascholing gaan we dieper in op het verschil tussen een vertraagde spraak- en taalontwikkeling (VSTO), een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en ontwikkelingsdysfasie (OD). We overlopen vervolgens de stoorniskenmerken van ontwikkelingsdysfasie en de gevolgen voor de communicatie, het klasgebeuren en de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Basisprincipes, tips, mogelijke aanpassingen, strategieën en hulpmiddelen voor het onderwijs komen aan bod.

We voorzien tijd voor oefeningen, interactie, schoolgerelateerde opdrachten en ervaringsuitwisseling.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • kennen de talige stoorniskenmerken van ontwikkelingsdysfasie;
  • kennen de niet-talige problemen gerelateerd aan ontwikkelingsdysfasie;
  • kunnen de impact van taalproblemen en niet-talige gerelateerde problemen op de communicatie binnen het klasgebeuren/ op alle schoolactiviteiten en op het gedrag van het kind herkennen;
  • kunnen tips en hulpmiddelen gebruiken om kinderen met ‘dysfasie’ adequaat te ondersteunen;
  • kunnen stilstaan bij mogelijke niet-tijdrovende aanpassingen en adviezen die een wereld van verschil maken voor kinderen met een ontwikkelingsdysfasie.

Doelgroep

Leerkrachten lager onderwijs, leerkrachten buitengewoon lager onderwijs, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, ondersteuningsnetwerk.

Er wordt geen voorkennis van de deelnemers verwacht maar het volgen van ‘Ontwikkelingsdysfasie: ervaren en begrijpen – introductie’ vormt zeker een meerwaarde.

Begeleiding

Begga Van De Walle is als logopedist werkzaam in het Centrum voor Ambulante Revalidatie Overleie te Kortrijk waar zij ruime ervaring opdeed in diagnostiek en therapie van kinderen met ontwikkelingsstoornissen waaronder specifieke taalontwikkelingsstoornissen en ontwikkelingsdysfasie.

Zij is coördinator van de Sig-intervisiewerkgroep Taaltherapie bij kinderen, mede ontwikkelaar van het PDOD (Protocol Diagnostiek Ontwikkelingsdysfasie) i.s.m. Prof. Dr. I. Zink en maakt deel uit van de Sig-intervisiewerkgroep Hanen.

Zij is coauteur van ‘Dysfatische Ontwikkeling. Leidraad voor ouders, leerkrachten en hulpverleners’ en ‘Het verhaal van Odi. Leren omgaan met dysfasie’.

Daarnaast werkt zij als privé logopedist in het Gentse (de laatste jaren voornamelijk taal- en leerstoornissen) en is bestuurder en medeoprichter van vzw CETOS (Centrum Taalontwikkelingsstoornissen).

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?