Bijdragen in verband met activiteiten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de meest recente ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus. Volg de informatie op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus en https://www.info-coronavirus.be/nl/. Contacteer de organisator bij twijfel.

Rekenzwakke leerlingen begeleiden bij rekentaal en het oplossen van vraagstukken

Logo Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)
Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)

Rekenen is al een complexe vaardigheid op zich maar op het ogenblik dat taal zich ermee gaat moeien, wordt het voor veel kinderen al snel een valkuil. Soms op het niveau van de terminologie zelf, soms op het niveau van de complexiteit van de procedure, soms op het niveau van een onbegrepen context. En toch is het net in deze oefeningen dat de rekensituaties uit de werkelijkheid geoefend worden. Hoe kunnen we hen helpen?

Programma

Tijdens deze nascholing verkennen we – na een inleidend en kaderend deel – drie niveaus van rekentaal.
Eerst bekijken we de zuivere wiskundetaal. Zowel de specifieke woordenschat (quotiënt, zevenvoud…) als de vergelijkingszinnen (is meer/minder dan) komen hier uitgebreid aan bod.
Vervolgens bekijken we de aanpak van de eenvoudige vraagstukken.
Tot slot gaan we in op de specifieke zoekstrategieën zoals evenredigheid, handelsrekenen, ongelijke verdeling en ander fraais.

Voor ieder van de besproken items werken we eenzelfde rode draad uit. Eerst de taal en de context begrijpen, dan de situatie visualiseren en tot slot mathematiseren. En omdat kinderen gelukkig zo divers zijn, bespreken we waar mogelijk meer dan één oplossingsweg die je aanvullend aan je rekenmethode kan inzetten om kinderen die vastlopen weer op weg te helpen.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • begrijpen waar en waarom kinderen op de besproken items kunnen vastlopen;
  • hebben ideeën voor een ondersteunende, deblokkerende aanpak;
  • kunnen verscheidene stappenplannen en schema’s die kinderen kunnen helpen voor hen personaliseren.

Doelgroep

Leerkrachten uit het lager onderwijs tweede en derde graad en leerkrachten uit het secundair onderwijs B-stroom. Ook zorgleerkrachten zijn welkom.

Begeleiding

Hilde Heuninck heeft zich als logopediste reeds meer dan 25 jaar toegelegd op het begeleiden van kinderen met ernstige rekenmoeilijkheden. Ze schreef in de voorbije jaren de praktijkboeken van de 'Rekenwereld tot 20, 100 en 1000' en het praktijkboek 'Metend rekenen'. Ook het breukenlaboratorium en diverse Mathellispellen zijn van haar hand en recent schreef ze ‘Kijk, de komma’. In haar werk zoekt ze steeds naar die strategieën, ondersteuningen, werkvormen die de kinderen inzicht bijbrengen en ontwerpt ze spellen die hen motiveren om dit inzicht in te oefenen.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?