Bijdragen in verband met activiteiten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de meest recente ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus. Volg de informatie op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus en https://www.info-coronavirus.be/nl/. Contacteer de organisator bij twijfel.

Ik kan het niet zo fijn! : Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie

Logo Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)
Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)

Fijnmotoriek is een ruim en complex begrip. Als we zeggen dat kinderen moeilijkheden hebben met fijnmotoriek, moeten we duidelijk weten wat er nu juist aan de hand is. Een zwakke fijnmotoriek heeft een grote invloed op het schools functioneren en er kunnen dan moeilijkheden ontstaan bij schrijven, rekenen, tekenen, inkleuren en knutselen. Zowel in de kleuterklas als in de lagere school neemt fijnmotoriek een belangrijke plaats in en als kinderen hier problemen mee hebben, zien we soms ontwijkingsgedrag en faalangst ontstaan. Op deze manier kunnen kinderen in een vicieuze cirkel terecht komen: 'ik kan dat niet, ik doe dat niet, ik leer niet bij, ik kan dat niet...'

Doorheen de ganse dag gaan we met z'n allen een vijftigtal fijnmotorische oefeningen en coördinatieoefeningen doen en gaan we ons bezinnen over wat we vragen aan onze kinderen, wat we hen aanbieden en hoe we het verschil kunnen maken voor kinderen en hun systeem. Het verschil tussen falen en lukken, tussen weigeren en willen deelnemen, tussen chaos en structuur, tussen overactiviteit en stilzitten, tussen schoolse moeilijkheden en plezier beleven aan het leren.

Programma

Tijdens deze nascholing geven we antwoorden op volgende vragen:

 • wat verstaan we onder fijnmotoriek?
 • wat is manuele vaardigheid, visuomotoriek, grafomotoriek, schrijfmotoriek?
 • waarom is het belangrijk dat kinderen tekenen en kleuren?
 • wat is ooghandcoördinatie?
 • hoe leren we het tekenen best aan?
 • hoe leren we een kind puzzelen?
 • waarom doen we voorbereidende schrijfmotorische krullen en hoe komen we tot een goede schrijfmethode?
 • wat gebeurt er als geld en gemakzucht primeren op kindvriendelijkheid?
 • waarom zijn schuine lijnen zo moeilijk voor kleuters en hoe kunnen we dit aanleren?
 • wanneer beginnen we met het oefenen van de fijnmotoriek?
 • waarom is ook de grootmotoriek belangrijk?
 • fijnmotoriek en concentratie?
 • fijnmotoriek en ruimtelijke oriëntatie?
 • waarom zijn er tegenwoordig meer kinderen met fijnmotorische moeilijkheden?
 • waarom zijn er meer problemen met schoolrijpheid?
 • wat kunnen we hieraan veranderen als ouders, leerkracht, school?
 • welke activiteiten zijn belangrijk om kinderen te stimuleren en optimaal te doen ontwikkelen?

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

 • de verschillende onderdelen van fijnmotoriek benoemen;
 • de signalen van een zwakke fijnmotoriek herkennen;
 • het ontstaan en de gevolgen van een zwakke fijnmotoriek aan de ouders uitleggen;
 • tips en adviezen geven;
 • verschillende fijnmotorische activiteiten die makkelijk toepasbaar zijn in een klas inzetten;
 • beschrijven hoe activiteiten op een eenvoudige manier makkelijker of moeilijker kunnen gemaakt worden;
 • verbanden tussen fijnmotoriek en ruimtelijke oriëntatie, faalangst, leermoeilijkheden leggen.

Doelgroep

Leerkrachten kleuter- en lagere school, zorgleerkrachten.

Begeleiding

Marc Litière, licentiaat lichamelijke opvoeding en kinesitherapie, psychomotorisch systeemtherapeut, coördinator groepspraktijk psychomotoriek

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
 • gratis lesmateriaal;
 • voor alle leeftijden en vakken;
 • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?