Bijdragen in verband met activiteiten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de meest recente ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus. Volg de informatie op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus en https://www.info-coronavirus.be/nl/. Contacteer de organisator bij twijfel.

Met een goede zorgvraag naar het MDO

Logo Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)
Centrum Nascholing Onderwijs (CNO UAntwerpen)

Nog te vaak blijft een MDO bij het vaststellen en beschrijven van het probleem of wat de leerkracht als probleem ervaart (overzicht). Nog te weinig zetten we de stap naar inzicht: wat betekent het voor dit kind, om uiteindelijk te komen tot de juiste werkpunten en interventies (uitzicht).
Geïntegreerde zorg betekent dat alle leraren betrokken zijn in de zorgverlening aan leerlingen en deze begeleiding integreren in hun onderwijskundige en pedagogische aanpak. De rol van de leraar in het verlenen van zorg komt dus veel meer centraal te staan. (Jacobs & Struyf, 2010).

Met deze vorming Met een goede zorgvraag naar het MDO verkennen we de mogelijkheden om het MDO voor te bereiden, zorgvragen te formuleren en tot werkpunten en interventies te komen. We reflecteren over ons eigen handelen om van daaruit op het MDO samen tot afspraken te komen en een stap vooruit te zetten in de begeleiding van kinderen.

Programma

In deze vorming vertrekken we vanuit de definitie van geïntegreerde zorg en maken we duidelijk welke significante betekenis het MDO binnen de zorgstructuur van een school heeft. We verkennen de opbouw van een degelijk MDO en stellen de rol van de verschillende participanten (leerkracht, zorgcoördinator, directeur en externen zoals CLB en ouders) duidelijk. We doorlopen de verschillende fasen van een MDO (van pre-MDO tot het werkelijke overleg) en diepen deze fasen uit aan de hand van een brede beeldvorming d.m.v. voorbeelden (cases). We leren een goede zorgvraag stellen zodat het MDO zo efficiënt mogelijk kan verlopen. We gaan op zoek naar passende interventies en stellen criteria op tot een succesvolle uitvoering van deze tussenkomsten in de zorg.

Doelstellingen

Na deze nascholing kunnen de deelnemers:

  • de kenmerken van geïntegreerde zorg benoemen;
  • met argumenten aan hun collega's staven dat het MDO een noodzakelijke ondersteunende factor is in het uitvoeren van het zorgbeleid op school;
  • de opbouw van een MDO aan alle participanten verduidelijken;
  • vanuit een brede beeldvorming een goede zorgvraag stellen, als voorbereiding op een efficiënt en doelgericht MDO;
  • passende interventies op frequente zorgvragen uitvoeren;
  • de criteria tot een succesvolle uitvoering van interventies in hun eigen zorgsysteem toepassen.

Doelgroep

Leerkrachten kleuter- en lagere school, directies en zorgcoördinatoren.

Begeleiding

Ivan Van Gucht is leerkracht lager onderwijs. Hij heeft jarenlang ervaring als klasleerkracht, als zorgleerkracht en zorgcoördinator in de kleuter- en lagere school. Hij bouwde vanuit het ervaringsgericht werken, zorgbrede werkvormen uit tot een vaste waarde binnen zijn eigen klaspraktijk. Vanuit deze expertise is hij vormingsmedewerker rond verschillende thema's voor het lager onderwijs.
Hij was actief binnen de bachelor-na-bacheloropleiding zorgverbreding en remediërend leren en was daar gastdocent rond zorgbrede werkvormen. Verder is hij ook auteur van Zorgideeën, de Rekenkalender en CEGOpracticum motiverend en participerend onderwijs.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?