Bijdragen in verband met activiteiten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de meest recente ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus. Volg de informatie op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus en https://www.info-coronavirus.be/nl/. Contacteer de organisator bij twijfel.

Brede school : Hoe breed is jullie leeromgeving?

Logo APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas (docAtlas)
APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas (docAtlas)

De een spreekt van een brede school. Anderen hebben het over een childrens’ zone, kindcentra of een vensterschool. Deze termen verwijzen allemaal naar een streven om via de school een brede leer –en leefomgeving te creëren voor de leerlingen. Op verschillende plekken in Vlaanderen zijn al heel wat scholen geëvolueerd naar een plek waar het leren heel breed benaderd wordt. De scholen in kwestie slaan gericht en duurzaam de handen in elkaar met besturen, buurtbewoners en allerlei lokale partners. Op die manier wordt de werking gevoelig verbreed. De school kan zo het leren tijdens –als na de lesuren verrijken. En bovenal creëren ze extra ontwikkelingskansen voor alle leerlingen en hun ouders. 

Het goede, maar ook het uitdagende, aan een Brede school is dat er geen twee dezelfde bestaan. Elke Brede school vult dit streven naar een verbrede werking op een geheel eigen manier in. Dat heeft meteen het voordeel dat elke school op haar eigen tempo kan evolueren in de richting die het zelf wil. 

Werkwijze?
In deze workshop bekijken we samen met de deelnemers hoe breed hun schoolwerking al is. We gaan via interessante bestaande initiatieven op zoek naar inspiratie om ook bij jou in de buurt maximale ontwikkelingskansen voor leerlingen te creëren. We maken hiervoor gebruik van de handige tools op de website.

We leren het referentiekader Brede school kennen. Met deze bril kijken we naar jouw school en gaan we na welke kansen er voor jouw school zijn om verder te evolueren naar een brede leer –en leefomgeving. 

We staan stil bij de praktische hindernissen die eigen zijn aan de groei naar een brede(re) school. 

Door wie?
Koen Mattheeuws is trainer/coach sinds 1999 en ondersteunt nu scholen vanuit het Steunpunt Diversiteit en leren (UGent). Hij focust zich de laatste jaren op meertaligheid, evaluatiebeleid, inclusie, brede school en overgangsmomenten in het onderwijs. Als coach begeleidt hij steden  en gemeenten, schoolteams, directieleden. 

Voor wie?
Directies, beleidsondersteuners en leerkrachten basisonderwijs die interesse hebben in het concept Brede school. Medewerkers flankerend onderwijsbeleid van steden en gemeenten. Pedagogisch begeleiders die scholen willen ondersteunen om een brede school te worden. 

Input van deelnemers?
Tijdens deze vorming willen we zo veel mogelijk aansluiten op de vragen die jij hebt. We geven je graag de kans om ons jouw vragen over Brede School op voorhand aan te reiken. Je mag deze mailen naar Koen Mattheeuws voor 29/9/2020.

Let wel: Hoewel we er alles aan willen doen om op maat te werken moeten we realistisch blijven. We kunnen niet garanderen dat we elke vraag even diepgaand zullen kunnen beantwoorden. Ook voor ons blijft het soms zoeken. 

Coronamaatregelen
Indien er op het moment van de leeractiviteit nog steeds een afstand van anderhalve meter moet bewaard blijven tussen deelnemers kan de leeractiviteit helaas niet doorgaan in ons lokaal in docAtlas Antwerpen. De vorming zal dan doorgaan via een webinar op hetzelfde tijdstip.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?