Bijdragen in verband met activiteiten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de meest recente ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus. Volg de informatie op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus en https://www.info-coronavirus.be/nl/. Contacteer de organisator bij twijfel.

Bouw aan een positieve groepsdynamiek in de klas

Logo TENZ vorming Bouw aan een positieve groepsdynamiek in de klas

Inhoud?
Een positieve dynamiek en warme relaties in je klas zijn essentieel om tot goed onderwijs te komen. Ze dragen bij aan een positief klasklimaat dat ervoor zorgt dat kinderen zich goed voelen en tot leren kunnen komen. De leerlingen in je klas en de sfeer in de groep kunnen sterk van elkaar verschillen. Maar een aantal theoretische inzichten inspireren om iedere groep op weg te zetten.

Wat leer je?
Inzichten:

  • de preventiepiramide: wat betekent een positief klas- en schoolklimaat en wat draagt daartoe bij;
  • groepsdynamische kaders: fasen in de groepsontwikkeling en de Roos van Leary;
  • communicatie: het installeren van omgangsvormen en normen in de klasgroep: TOPOI-model.

Vaardigheden:

  • herkennen en benoemen van bevorderende en belemmerende factoren in de klas en op school;
  • hanteren van inzichten in je handelen: veel interactieve oefeningen;
  • vertalen van de inzichten naar een concrete aanpak voor jouw klas en school, o.a. tips om bij een moeilijke groepsontwikkeling op een juiste manier te interveniëren.

Door wie?
Mertens Pieter

Werkte negen jaar op de Dienst Preventie van stad Mechelen (rond tienerwerking en project over omgaan met agressie en sociale vaardigheden)
Werkte als freelancer voor Gevangenis Brugge rond conflicthantering en communicatie
Op dit moment werkzaam bij hogeschool UCLL
Expert in omgaan met moeilijk gedrag en groepsdynamica

Voor wie?
begeleiders buitenschoolse opvang, (toekomstige) leerkrachten (buitengewoon) secundair onderwijs, lager onderwijs & kleuteronderwijs

Extra informatie?

Voormiddag:
Tijdens de eerste halve dag vertrekken we vanuit de preventiepiramide van Johan Declerck. Dit kader helpt om de factoren (op jouw school) die een positief school- en klasklimaat bevorderen en belemmeren in kaart te brengen. We gaan vervolgens aan de slag met kaders en inzichten uit de groepsdynamische wetenschappen (fasen in de groepsontwikkeling, Roos van Leary) en ervaren de impact ervan op onszelf en de groep via interactieve oefeningen. Tot slot staan we stil bij de vraag: wat betekenen deze inzichten voor ons team en voor onze klasgroepen op school?

Namiddag:
Dag twee bouwt verder op de inzichten uit dag een. We verdiepen ons in het installeren van positieve, verbindende contacten en omgangsvormen tussen leerlingen. We staan stil bij ons 'niet-onderhandelbaar kader': hoe willen we dat leerlingen met zichzelf, elkaar en ons als leerkracht omgaan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dit oefenen en dat leerlingen zich deze omgangsvormen eigen maken? Het TOPOI-model van Hoffman helpt om te begrijpen wat vaak zorgt voor misverstanden. Inzichten uit o.a. Verbindend Communiceren bieden een alternatief voor de praktijk. Het einddoel: een fijne klas waar leerlingen zich goed voelen en zich kunnen vormen.

Inschrijven?
Deze vorming wordt aangeboden door TENZ. Inschrijven verloopt dan ook via deze onderwijsondersteunende organisatie.

Coronamaatregelen?
Indien deze vorming niet kan doorgaan in onze vestiging in Antwerpen zal de vorming deels als webinar doorgaan.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?