Traject: Integrale, geïnformeerde kwaliteitsontwikkeling: waarom, wat en hoe - Van theorie naar praktijk


Hoe kan je je onderwijskwaliteit op een duurzame manier ontwikkelen, vertrekkende vanuit de schooleigen visie? Hoe doe je dit samen met je team, hoe maak je daarin passende keuzes en hoe kan datagebruik je daarbij helpen? Hoe verhouden schoolinterne ontwikkelingen zich tot externe verwachtingen, bijvoorbeeld uit de inspectie?
In deze opleiding bouw je doorheen de verschillende samenkomsten een integrale, geïnformeerde aanpak uit voor schoolontwikkeling. Theoretische kaders worden als startpunt aangeboden en vervolgens toegepast op schooleigen praktijkvoorbeelden.

Programma
We starten met kaders rond integrale kwaliteitsontwikkeling. Wat zijn belangrijke principes, hoe pak je dat aan en waar loop je mogelijk tegenaan in de praktijk?
In een volgende sessie maken we een eerste stap: waar staan we en hoe weten we dat? We bespreken zelfevaluatie als hefboom voor kwaliteitsbeleid.
De derde en vierde sessie plaatsen geïnformeerde schoolontwikkeling centraal.
- Eerst staan we stil bij het wat en waarom van datagebruik. Wat is nu eigenlijk de meerwaarde van datagebruik en wat niet?
- In een tweede deel gaan we aan de slag met data (van verzamelen tot analyseren, interpreteren en omzetten naar acties).
Tijdens de vijfde samenkomst bespreken we de inhoud en het doel van een plan voor kwaliteitsontwikkeling. We brengen de voorgaande stappen samen en gaan hier mee aan de slag.
In een ideaal scenario gaan ontwikkeling en verantwoording hand in hand. We leggen onze aanpak en principes uit de vorige sessie naast het referentiekader voor onderwijskwaliteit in een laatste afrondende sessie.
In deze opleiding worden theoretische kaders steeds vertaald naar praktijkvoorbeelden.
De deelnemers nemen de eigen school als casus mee doorheen het traject en brengen eigen praktijkvragen, voorbeelden en data mee.
Tijdens de sessies wordt er afgewisseld tussen doceren en werken in kleine groepen vanuit de praktijkinbreng.

Doelstellingen
De deelnemers:

 • hebben inzicht in de principes van integrale, geïnformeerde schoolontwikkeling en kunnen die toepassen in hun eigen praktijk.
 • hebben inzicht in de principes van zelfevaluatie en kunnen die toepassen in hun eigen praktijk.
 • hebben inzicht in de mogelijkheden en valkuilen van datagebruik en kunnen data op een passende manier gebruiken voor hun schoolontwikkeling.
 • hebben kennis over het verzamelen, analyseren, interpreteren van data en hoe deze om te zetten naar acties en kunnen dit toepassen in hun eigen praktijk.
 • weten hoe ze een kwaliteitsplan kunnen ontwikkelen en kunnen dit toepassen in hun praktijk.
 • hebben inzicht in verantwoordingsgerichte verwachtingen vanuit de overheid en kunnen deze verbinden met hun ontwikkelgerichte aanpak.
 • kunnen op een doelgerichte, systematische manier richting geven aan de kwaliteitsontwikkeling in hun school.
 • kunnen op een kritisch-reflectieve manier naar hun eigen onderwijskwaliteit kijken en onderbouwde keuzes maken voor verdere acties.

 

Doelgroep
Directie en middenkader s.o. en BuSO

Begeleiding
Kristin Vanlommel is lector ‘Organiseren van verandering in Onderwijs’ aan de Hogeschool Utrecht en geeft al heel wat jaren opleidingen aan (coördinerend) directeurs over schoolbeleid, datagebruik en onderwijsvernieuwing. Ze werkte vele jaren aan de Universiteit Antwerpen binnen de master ‘Opleidings- en Onderwijswetenschappen’.

Praktisch
Deze cursus loopt over 6 dagen, deels contactonderwijs, deels online.
Kijk op de CNO-website voor de exacte uren.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
 • gratis lesmateriaal;
 • voor alle leeftijden en vakken;
 • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?