Computationeel denken integreren in elk vak: Cursus


Computationeel denken is één van de nieuwe eindtermen. Te moeilijk? Think again! Spannend en uitdagend, dat zeker! Hoe kan dat concreet in jouw vak? En hoe verwerk je deze leerinhoud in een lesuur van 50 minuten? Je ontdekt toegankelijke opdrachten die je in verschillende lesinhouden kan integreren. Deze nascholing biedt je concrete handvaten om deze eindtermen in jouw eigen onderwijspraktijk aan bod te brengen.

Programma
Je start met het ontdekken van eenvoudige online en offline oefeningen. Op basis hiervan onderzoek je hoe deze opdrachten met kleine aanpassingen in verschillende vakken kan integreren. Aan de hand van enkele theoretische handvaten ga je na of een eigen gecreëerde opdracht voldoet aan de principes van computationeel denken. Op het einde van de nascholing kan je computationeel denken op een eenvoudige manier integreren in jouw lessen.

Doelstellingen
Na het volgen van deze nascholing:

 • aan de hand van verschillende soorten online en offline opdrachten de principes van computationeel denken benoemen;
 • eigen gecreëerde opdrachten die voldoen aan de principes van computationeel denken ontwerpen;
 • computationeel denken logisch en stapsgewijs aanbrengen;
 • aanpassingen integreren in verschillende vakken;
 • opdrachten met computationeel denken creëren;
 • een grafische programmeertaal zoals Scratch gebruiken.

Een beperkte voorkennis zoals aan bod gekomen in Computationeel denken? Aan de slag met Scratch! is noodzakelijk om deel te nemen. Deze basisconcepten worden wel herhaald en vervolgens verder toegepast.


Computationeel denken? Haalbaar in elk vak!

Plaats en data

 • 17-11-2022
 • 13:30 tot 16:30
 • Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken
  Universiteitsplein 1 , 2610 Wilrijk
  België
Kies passende professionalisering: lees de kijkwijzer.

Kosten

Jouw bijdrage: 66 EUR

Ontdek ook

Dit is een openbaar leermiddel dat je zonder aanmelden kan bekijken.
Om dit leermiddel favoriet te maken, een score te geven of er op te reageren, meld je eerst aan.
Reactie toegevoegd. Herlaad de pagina om je reactie te bekijken.