Omgaan met (cyber)pesten: Meerdaagse vorming


Pesten is zeker geen nieuw fenomeen. Het pestgedrag dat zich in en rond de school voordoet, gebeurt echter alsmaar vaker met smartphone of computer. Dit geeft schoolteams het gevoel dat het pestgedrag tussen leerlingen hen nog meer ontglipt. En is het wel hun verantwoordelijkheid, vragen ze zich af?

In deze cursus vertrekken we vanuit het standpunt dat alle (cyber)pesten dat impact heeft op de onderlinge relaties tussen leerlingen, best vanuit de school opgevolgd wordt.

We laten zien hoe de school systematisch (cyber)pestgedrag kan voorkomen en aanpakken. We brengen alle ideeën samen in een model, dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertaalt naar bruikbare handvaten voor de eigen praktijk.

Programma

  • Wat is (cyber)pesten? Waaraan herken je het en hoe onderscheid je pesten van andere interactiewijzen? Wat is de relatie tussen “klassiek” pesten en cyberpesten? Hoe ontstaat pesten? Wat zijn de gevolgen ervan voor slachtoffers en daders?
  • Hoe reageer je wanneer je geconfronteerd wordt met (cyber)pestgedrag? Welke stappen zijn nodig? Wie betrek je daarbij? Welke risico’s en valkuilen zijn er en hoe kan je ze vermijden?
  • Het voorkomen van (cyber)pesten: onderdeel van een integraal schoolbeleid. Maatregelen die je op school-, klas- en individueel niveau kan nemen om de kans op (cyber)pesten te verkleinen.

Op dag 1 overlopen we al deze elementen. De tweede dag is een terugkomdag, opgebouwd op basis van eigen ervaringen, casussen en vragen van deelnemers en bevat een aantal vaardigheidsoefeningen om het geleerde in praktijk om te zetten.

Werkwijze

Korte theoretische inleidingen en oefeningen wisselen elkaar af. Tussen beide lesdagen krijgen de deelnemers de kans om aan de slag te gaan met het geleerde.


Omgaan met (cyber)pesten in het lager en secundair onderwijs

Plaats en data

  • ,
  • tot
  • Universiteit Antwerpen – De Boogkeers
    Boogkeers 5, 2000 Antwerpen
    België
Kies passende professionalisering: lees de kijkwijzer.

Kosten

252 euro
Dit is een openbaar leermiddel dat je zonder aanmelden kan bekijken.
Om dit leermiddel favoriet te maken, een score te geven of er op te reageren, meld je eerst aan.
Reactie toegevoegd. Herlaad de pagina om je reactie te bekijken.