Inleiding tot de taaltechnologie: Micro-credential


De modernisering van het secundair onderwijs en daarmee samenhangend het ontstaan van nieuwe studierichtingen en leerdoelen roept vragen op bij heel wat leerkrachten. Met name door de specifieke doelen rond taaltechnologie groeit de vraag naar informatie, bijscholingen en lesmateriaal.

Deze micro-credential wordt ingericht om structureel ondersteuning te bieden aan leerkrachten en de nodige theoretische bagage en achtergrond mee te geven.

Onze experten van de onderzoeksgroep LT3 laten leerkrachten onder andere kennis maken met taaltechnologische toepassingen, natuurlijke taalverwerking én leert leerkrachten te reflecteren over de ethische gevolgen van het gebruik van op taal gebaseerde AI.

Het volledige programma staat uitgebreid op onze website.

Gebruik

Deze micro-credential bestaat uit twaalf lessen die plaatsvinden in het tweede semester:

 • op maandag
  • eerste zes weken van 11u30 tot 14u30
  • laatste zes weken van 13u00 tot 14u30
 • in lokaal A108 op campus Mercator
 • lesopnames beschikbaar
 • evaluatie: het examen vindt plaats op 26 juni 2024. Op aanvraag kan er één alternatief examenmoment buiten de werkuren worden georganiseerd
 • communicatie over taken en examens gebeurt in de les en via de elektronische leeromgeving Ufora

Geen voorkennis vereist!


Inleiding tot de taaltechnologie: Micro-credential

Plaats en data

 • tot
 • Campus Mercator
  Abdisstraat 1, 9000 Gent
  België

 • tot (op aanvraag)
 • Online
Kies passende professionalisering: lees de kijkwijzer.

Kosten

Het studiegeld voor micro-credentials bestaat uit een bedrag per opgenomen studiepunt + (indien van toepassing) een bedrag voor de opleiding dat betaald moet worden ongeacht het aantal studiepunten waarvoor ingeschreven wordt. Er is geen beurstarief mogelijk.

Meer info op: www.ugent.be/studiegeld
Dit is een openbaar leermiddel dat je zonder aanmelden kan bekijken.
Om dit leermiddel favoriet te maken, een score te geven of er op te reageren, meld je eerst aan.
Reactie toegevoegd. Herlaad de pagina om je reactie te bekijken.