Opleiding Vredeseducatie 2018

Logo Toegevoegd door Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie op 13.12.2017
Nascholing of activiteit

In iedere samenleving is het bewaren en versterken van een leefsfeer van vrede onmiskenbaar een uitzonderlijk hoog goed. Vrede is een actief proces en wordt door de afwezigheid van geweld een noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarde om de aandacht voor menswaardigheid gaande te houden en uit te diepen. Gelet op het broze karakter van dit hoge goed, wil de Opleiding Vredeseducatie een breed dienstverleningscentrum zijn dat actief is op het vlak van sensibilisering en van vorming inzake het bewaren en versterken van vrede en het geweldloos hanteren van conflicten.

 

Doel

  1. Verwerving van basiselementen (kennis, vaardigheden, attitudes) en expertise om vruchtbaar om te gaan met conflictsituaties en geweld in de eigen leefwereld.
  2. Constructief leren omgaan met conflicten en geweldvormen in onderwijs en maatschappij.
  3. Weerbaarheid verhogen van individuen en groepen om zo min mogelijk agressief, maar wel assertief en geweldloos om te gaan met allerlei vormen van verruwing, gewelddadigheid en conflictsituaties.
  4. Bijdragen tot de verhoging van de draagkracht en expertise van individuen, groepen en/of organisaties, die ijveren voor een geweldloze conflicthantering en een vreedzame samenleving.

 

Voor wie?


De opleiding richt zich naar alle geïnteresseerde burgers die bewuster en adequater willen leren omgaan met conflicten en vormen van geweld in hun eigen leefwereld en naar alle geïnteresseerden in het maatschappelijke werkveld. Verder richt de opleiding zich ook naar professionelen uit de sociale sector en het onderwijs, naar studenten aan universiteit en hogeschool en naar beleidsverantwoordelijken. Deze opsomming is niet-limitatief.


Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan