Taalverrijking en taalverdieping voor leerlingen met zwakke taligheid

Foto Toegevoegd door Eureka Expert op 23.04.2018
Nascholing of activiteit

Inhoud en aanpak

Het onderwijs zet taal centraal. De leerkracht geeft heel wat instructies en uitleg.

Wat als je die instructies niet voldoende begrijpt? De leerlingen maken zelfstandige zoekopdrachten met schriftelijke info en documenten.

Wat als je wel de taal kent maar de geschreven taal niet kan omzetten in acties? Toetsen en examens zijn heel talig en vragen een uitgebreide woordenschat en een hoog taalbegrip. Leerlingen met een anderstalige achtergrond, leerlingen met een taalstoornis, leerlingen met zwak taalbegrip, … zijn er ook zeker in jouw klas.

Hoe bied je op een haalbare manier ook deze leerlingen de nodige ondersteuning? Hoe maak je voor hen het leren toegankelijk?

Astrid Deblock is logopediste en leerkracht Nederlands en Engels in de eerste graad van Eureka Onderwijs. Zij legt het accent op gerichte remediëring en interne klasdifferentiatie.

In de studiedag gaan we kort in op mogelijke oorzaken en voorspelbare problemen en struikelblokken bij leerlingen met een normale begaafdheid.

We kijken kritisch naar eigen werkmateriaal zoals instructies, toetsen en onze mondelinge instructietaal. We staan stil bij de basisvoorwaarden van heldere taal voor een zo ruim mogelijke doelgroep.

Actieve oefenvormen die effectief bleken voor veel leerlingen vertalen we tijdens deze studiedag naar de eigen klaspraktijk. Er komen ook werkvormen aan bod die het zelfstandig leren en het leren van vreemde talen ondersteunen.

Doelgroep

 • leerkrachten basisonderwijs onderbouw
 • leerkrachten basisonderwijs bovenbouw
 • leerkrachten buitengewoon onderwijs
 • leerkrachten eerste graad beroepsonderwijs
 • leerkrachten eerste graad secundair onderwijs
 • logopedisten
 • ouders/geïnteresseerden
 • studenten (ortho)pedagogie/logopedie/psycholo
 • zorgcoördinatoren
 • leerlingbegeleiders
 • leerkrachten basiseducatie

Wat meebrengen?

 • Schoolwerkboek WO of leerwerkboek aardrijkskunde of wetenschappen dat in je school gebruikt wordt.
 • Minimum 2 toetsen van een leerling met zwakke taligheid.

De spreker
Astrid Deblock
Eureka Leuven
Astrid Deblock is logopediste en leerkracht Nederlands en Engels. Ze werkt dagelijks met leerlingen met leer- en spellingproblemen in klasverband op niveau van eind basisonderwijs en 1ste graad secundair.


Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
 • gratis lesmateriaal;
 • voor alle leeftijden en vakken;
 • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
Lager 1e, 2e, 3e graad
Nederlands
Secundair 1e graad A en B
EngelsNederlands
Categorie
Nascholing - Studiedag - Workshop
Trefwoorden
leerlingentaalverdiepingtaalverrijkingtaligheidzwakketalen