Supporting Special Educational Needs in Every Classroom

Logo Toegevoegd door School Education Gateway op 08.10.2018
Nascholing of activiteit

Waarom?

Steeds meer leerkrachten in Europa staan gesteld voor de uitdaging om leerlingen met speciale behoeften te integreren in een reguliere klas. Dit is deels het resultaat van een algemene trend om kinderen met speciale behoeften onder te brengen op reguliere scholen, eerder dan in het speciaal onderwijs. Het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, door alle lidstaten ondertekent, stelt dat leerlingen met speciale behoeften het recht hebben om regulier onderwijs te volgen. Ondanks dat deze trend zeer welkom en nodig is om een inclusiever Europa te realiseren, resulteert het wel in nieuwe uitdagingen voor leerkrachten die meer diverse klassen moeten onderwijzen waarin meer leerlingen zitten met speciale behoeften.

Wat?

De cursus biedt een kennismaking met speciale onderwijsbehoeften en helpt onderwijzers om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften te onderwijzen en te ondersteunen, zowel binnen als buiten het klaslokaal. Het doet dit door beter inzicht te verschaffen in de definitie, juridische basis en het identificeren van speciaal onderwijs, en door te laten zien welke eenvoudige veranderingen geïmplementeerd kunnen worden in hun lessen om het klaslokaal inclusiever te maken. Concreet gesteld worden er nieuwe interventiemethodes en aanpakken aangeboden om de lessen inclusiever te maken, de relevante partijen erbij te betrekken (zoals het gezin en de plaatselijke gemeenschap) en externe steun te krijgen indien nodig.

Voor wie?

De cursus is gericht op alle leerkrachten die nu (of in de toekomst) werken met kinderen met speciale behoeften. De cursus is toegankelijk voor zowel leerkrachten die werken in het reguliere onderwijs als voor diegenen die werken in het speciaal onderwijs. De cursus zal relevanter zijn voor leerkrachten op reguliere scholen aangezien leerkrachten ui het speciaal onderwijs reeds veel ervaring hebben met dit onderwerp

Aangezien de cursus zal worden aangeboden in het Engels, dienen deelnemers in staat te zijn mondelinge en schriftelijke communicatie, specifiek gericht op onderwerpen met betrekking tot onderwijs, te kunnen begrijpen en moeten zij in staat zijn zich met gemak uit te drukken en schriftelijk te kunnen communiceren in de Engelse taal. Ook een basaal niveau qua digitale geletterdheid is vereist om de cursus te kunnen volgen en deel uit te kunnen maken van de groep cursisten.


Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
Niet niveaugebonden
Niet vakgebonden
Onderwijsbehoefte
Algemeen
Categorie
Nascholing - Studiedag - Workshop
Trefwoorden
ADDADHDhandicappdd-nosspeciaal onderwijsspecifieke onderwijsbehoeftenleerzorg