Bijdragen in verband met activiteiten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de meest recente ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus. Volg de informatie op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus en https://www.info-coronavirus.be/nl/. Contacteer de organisator bij twijfel.

Ethieket : Een speelse methode om te praten over morele dilemma’s.

Kaartspel op tafel
De Aanstokerij

Het nieuws confronteert ons regelmatig met morele kwesties: het verbod van hoofddoeken in openbare instellingen, de release van een gewelddadig videospelletje, de bekendmaking van de gegevens van veroordeelde pedofielen op het internet, ... ‘Ethieket’ leert de spelers zinvol omgaan met morele vraagstukken en dilemma’s. Het spel stimuleert de dialoog over waarden en normen. Zo geeft ‘Ethieket’ de spelers inzicht in hun persoonlijk waardesysteem en leert het hen om de standpunten van anderen te respecteren.

Ideaal voor: 

Jongeren vanaf zestien jaar in lessen PAV, MAVO, godsdienst, zedenleer, …

Doelstellingen

 • Inzicht geven in persoonlijke waarden en normen en deze bespreekbaar maken.
 • Inzicht geven in de publieke moraal en deze bespreekbaar maken. Leren dat het moeilijk is om als groep of maatschappij een consensus of compromis te bereiken rond ethische thema’s.
 • Leren omgaan met morele kwesties: hoe morele vragen analyseren (diverse invalshoeken aanreiken, bewustmaking van gewenste en ongewenste gevolgen…).
 • Een basishouding van respect aanleren.
 • Bewust maken van de spanningsvelden tussen ethiek en wetenschap, ethiek en media, ethiek en rechtspraak…
 • Leren argumenteren, nuanceren, concluderen…

Spelomschrijving:

De spelers krijgen situatieschetsen aangeboden over acht mogelijke ethische thema’s:

 • Abortus
 • Euthanasie
 • Diefstal
 • Plastische chirurgie
 • Macht of invloed
 • Adoptie
 • Multiculturele samenleving
 • Burgerplicht

In samenspraak met de groepsverantwoordelijke worden maximum vijf thema’s uitgekozen.

In teams moeten de spelers tot een consensus over de situatie komen, daarbij gesteund door speelse technieken en kleine opdrachten.

De nabespreking bouwt verder op wat er in het spel is gebeurd en maakt duidelijk dat een waardevol en gefundeerd standpunt niet snel en onbezonnen geformuleerd kan worden. Morele kwesties worden best vanuit verschillende invalshoeken benaderd en beoordeeld, door vragen te stellen als ‘wat is goed?’, ‘wat is gericht op het geluk of welzijn van de medemens?’, ‘wat is rechtvaardig?’ en ‘wat zijn de gevolgen van een bepaalde beslissing?’.

Praktisch

 • Aantal spelers? 10 - 25
 • Aantal speltrainers: 1 
 • Speelduur: 100 - 150 minuten

Aanpak

Eén van onze speltrainers komt het spel ter plaatse spelen met je groep.
Na het spel volgt een uitgebreide nabespreking waarbij de groep dieper ingaat op het thema en de inzichten opgedaan tijdens het spel en de link wordt gelegd met de realiteit.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
 • gratis lesmateriaal;
 • voor alle leeftijden en vakken;
 • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?
Mieke Michels
Organisatie, firma, vzw