Mee met de nieuwe eindtermen wiskunde 1A: Statistiek en Logica/Bewijzen/Verzamelingen

Statistiek en Logica/Bewijzen/Verzamelingen zijn twee verrassend leuke nieuwigheden in de eindtermen wiskunde voor de eerste graad. Met deze navorming willen we alle aanwezigen handvaten aanreiken om er didactisch bevlogen mee om te gaan. De navorming bestaat uit twee delen: één deel over statistiek en één deel over logica/bewijzen/verzamelingen.


Programma
Tijdens het deel statistiek doorlopen we, volledig in de geest van het nieuwe curriculum, alle stappen die horen bij een statistisch onderzoekje. 
We leren hoe we:

- geschikte onderzoeksvragen kunnen ontwerpen met leerlingen;
- data kunnen verzamelen via zelf-opgestelde online vragenlijsten;
- data met de computer in grafieken gieten en daarbij een aantal belangrijke maten berekenen (gemiddelde, variatiebreedte…);
- conclusies trekken.
We geven ook enkele voorbeelden van werkvormen die het inzicht van leerlingen stimuleren bij het interpreteren van statistische gegevens en resultaten. Om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij de voorkennis van de deelnemers (o.a. op vlak van ICT-skills), zal enige tijd voor de navorming aan de deelnemers gevraagd worden om een online vragenlijst in te vullen.

Tijdens het deel over logica, bewijzen en verzamelingen laten we diverse, activerende manieren zien om deze abstractere leerstof tot leven te wekken bij leerlingen: we ontdekken logische spelletjes, welke soort bewijsjes je - afhankelijk van je leerlingenpubliek - allemaal aan bod kan laten komen en hoe je op een zinnige manier verzamelingen doorheen de lessen van de eerste graad weeft.

De heel praktische insteek van de hele navorming zorgt ervoor dat je meteen aan de slag kan in je lessen.


Doelstellingen
Statistiek:

Je leert alle stappen van een statisch onderzoekje doorlopen met leerlingen van de eerste graad (onderzoeksvraag bepalen, data verzamelen, data verwerken, conclusie trekken).
Je leert de nodige ICT-vaardigheden om de eindterm statistiek te realiseren.
Je leert enkele didactische insteken om leerlingen op een inzichtelijke manier met statistische data te laten omgaan.
Logica, bewijstechnieken en verzamelingen:

Je leert de als-dan-relatie (implicatie) en als-en-slechts-als-relatie (equivalentie) op een activerende en verfrissende manier te verwerken in je lessen.
Je ontdekt een ruim aanbod aan mogelijke bewijzen/redeneringen die je, afhankelijk van je leerlingenpubliek, kan behandelen.
Je leert verzamelingenleer op een zinvolle manier door je lessen te weven.

Doelgroep
Leerkrachten wiskunde 1ste graad A-stroom.

De ICT-voorkennis voor de eindterm statistiek wordt vooraf bevraagd via een online vragenlijst.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
secundair 1e graad a
 vak Wiskunde
Info
Soort Nascholing of activiteit
Publicatie31-07-2019
Nummer 94438
Categorie
Nascholing - Studiedag - Workshop
Trefwoorden
bewijstechniekenbewijzenconclusies trekkeneindtermen wiskundegrafiekenlogicanavormingonderzoeksvragenstatistiekverzamelingen