Masterclass dyslexie : Een sterke leesstart

papier met tekst en een gele potlood
Gompel-svacina

Inhoud en aanpak

Leren lezen doet voor kinderen een hele wereld opengaan. Het is immers dé basis voor het ontwikkelen van zovele toekomstige vaardigheden als persoonlijke talenten. Toch is lezen niet voor elk kind vanzelfsprekend. Recente studies laten bovendien een dalende tendens van de leesvaardigheid zien. We hebben er dan ook alle belang bij om ons te verdiepen in effectieve leesdidactiek.

Het eerste deel van de masterclass belicht de rol van een stimulerende leesvoorbereiding in de kleuterperiode. In het tweede deel zetten we de stap naar het effectief leren lezen in het vervolg van het basisonderwijs. Beide delen worden overvloedig geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

Dr. Astrid Geudens is verbonden aan de lerarenopleiding van Thomas More en aan de O

onderzoeksgroep taal- en leesdidactiek van de lerarenopleiding en opleiding logopedie en audiologie van Thomas More. Vanuit haar onderzoekswerk over fonologische vaardigheden bij jonge kinderen en aanvankelijk lezen aan de Universiteit Antwerpen maakte ze de brug naar praktijkgericht onderzoek. Gebeten door de vraag hoe onderzoeksinzichten het werkveld kunnen versterken en het werkveld omgekeerd meer kan betekenen voor onderzoek ging ze de uitdaging aan om als adviseur en hoofdauteur mee te werken aan methodes voor kleuteronderwijs en aanvankelijk lezen.

Programma

14.00 uur     Eerste luik: Preventie

Leesvaardigheid is voor kinderen een van de belangrijkste bouwstenen voor hun verdere ontwikkeling. Net daarom kunnen we niet vroeg genoeg starten met een goede leesvoorbereiding. Maar wat houdt dit dan in? Onderzoek toont aan dat een expliciet aanbod rond klank-tekenkoppelingen en klankbewustzijn niet mag ontbreken in het rijke taalbad dat kleuters meekrijgen.  Maar hoe breng je kinderen tot een wereld van klanken en letters op een effectieve manier én een manier die bij jonge kinderen past?

In het eerste luik van deze masterclass verkennen we die kleutervriendelijke aanpak om klanken en letters te onderzoeken en te beleven en zo een sterke basis te vormen voor de leesstart.

15.00 uur     Gedachtewisseling met de deelnemers

15.20 uur     Pauze

15.40 uur     Tweede luik: Effectief leren lezen

Het tweede deel van de masterclass zet de stap naar het leren lezen. Inzichten vanuit onderzoek worden naar de praktijk vertaald. Tegelijk komen principes in de kijker die belangrijk zijn bij het automatiseren van klanktekenkoppelingen en het lezen van woorden, zinnen en teksten. Automatiseren is een belangrijke pijler bij het leren lezen, maar mag niet losstaan van waar lezen echt om gaat: leesbegrip en leesbeleving. Met voorbeelden uit de praktijk wordt bekeken hoe je vanaf de eerste tekstjes aandacht schenkt aan die facetten van begrip en beleving en hoe je leesmotivatie kan versterken.

Dat alles om een zo sterk mogelijke en motiverende leesstart mee te geven op weg naar beter en liever lezen.

16.40 uur     Gedachtewisseling met de deelnemers

17.00 uur     Netwerkborrel

De masterclass richt zich tot directieleden, bestuurders, leerkrachten basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs) en buitengewoon/speciaal onderwijs, inspectieleden, linguïsten, logopedisten, zorgcoördinatoren, intern begeleiders, pedagogen, psychologen, ouders en alle anderen die betrokken zijn bij het goed leren lezen van kinderen.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
kleuter 3, 4, 5 jaar
 vak Nederlands

lager 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e leerjaar
 vak leren leren
Info
Soort Nascholing of activiteit
Publicatie27-11-2019
Nummer 97824
Categorie
Nascholing - Studiedag - Workshop
Trefwoorden
dyslexiadyslexieleesprobleemleesvaardigheidmasterclasstalen