Intervisie voor mensen die werken met mensen met migratieachtergrond

Drie handen op een wereldkaart
Pixabay

Younes is een jongen van Marokkaanse afkomst van 16 jaar geboren in Antwerpen. Hij is opgenomen in de crisisopvang in verband met moeilijk te hanteren agressief gedrag. Het gedrag is al langer moeilijk en het gezin is al eerder in aanraking geweest met hulpverlening. Observatie van het gedrag geeft al snel aanleiding om te denken aan een psychiatrische episode. Naast het observeren en hanteren van het gedrag, is een van de doelen van de plaatsing het in stand houden van de relatie met ouders. De ouders worden dus uitdrukkelijk op de hoogte gehouden van het verloop van de plaatsing van Younes. Zijn moeder is een redelijk verwesterde moslima, die werkzaam is in de zorg. Zij bezoekt Younes regelmatig. Zij begrijpt de vermoedens van psychiatrie en kan zich vinden in het advies dit met spoed te laten onderzoeken door een GGZ instelling. Zijn vader heeft een andere visie. Hij is ervan overtuigd dat de symptomen van zijn zoon komen doordat hij bezocht is door een djinn. Hij staat niet achter het voorgestelde onderzoek. Zijn vader zou graag zien dat Younes behandeld wordt door een imam. Hoe ga je als hulpverlener en als instelling om met het verzoek van de vader van Younes? Hoe vind je de aansluiting met de vader en tot welke grens? Hoe ga je als hulpverlener om met de visieverschillen tussen de ouders? Hoeveel ruimte geef je aan religieuze opvattingen van de vader? Hoe betrek je de moeder daar weer bij?

Hulpverlening of begeleiding aan mensen met migratie achtergrond vraagt vaak andere kennis, vaardigheden en basishouding. Soms zit je vast als hulpverlener en weet je niet meteen hoe je deze vreemde andere moet helpen.
Met de intervisies willen we heel specifiek tegemoet komen aan de vragen, reflecties en noden die worden ervaren. In een veilige omgeving bespreken we casussen, worden er praktische tools toegereikt en staan we stil bij wat dit met onszelf doet.

Waar? Hivset Campus, Turnhout, Herentalsstraat 70
Wanneer? Vier momenten: Start op woensdag 5 februari 2020 van 9.00 - 12.00 u. Op dat moment worden volgende bijeenkomsten bepaald met de deelnemers.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan