Oefenreeksen voor taal en wiskunde


Bron

Hoofdbibliotheek met twaalf koppelingen naar oefenreeksen voor taal
en elf koppelingen naar oefenreeksen voor wiskunde.

Taal

 • Zes modules met zes tot veertien oefenreeksen van spiegelbeeldwoorden en twaalf modules met tien tot twaalf oefenreeksen van structuurreeksen (01-Mkm-woorden).
 • Drie modules van zes tot negen oefenreeksen met plaatjes van één- of meerlettergrepige woorden bedoeld als visueel en auditief dictee (02-Plaatjesdictee).
 • Twee modules van twaalf oefenreeksen over verenkeling en verdubbeling bij tweelettergrepige woorden (03-Enkel-dubbel).
 • Bij elf modules van telkens tien oefenreeksen de samenstellende delen verbinden (04-Samenstellingen).
 • Elf modules, waarvan de eerste negen met achttien oefenreeksen en de laatste twee met tweeëntwintig oefenreeksen (05-Dictee-knip-pink).
 • Zes modules van telkens veertien oefenreeksen over de tweeklanken aai, oei, ooi, eeu, ieu, ui, de lange u in uw en de lange klinker eu (06-Dictee-sneeuw).
 • Zes modules van telkens vijftien oefenreeksen met visuele en auditieve dictees van samenstellingen zoals melkfles, kerstmarkt en handdoek (07-Dictee-dwergmuts).
 • Acht modules van telkens negentien oefenreeksen met vijf meerlettergrepige woorden zoals telefoneren correct schrijven als visueel en auditief dictee te beginnen met het woord in lettergrepen (08-Dictee-telefoneren).
 • In twaalf modules van twaalf oefenreeksen persoonsvormen in de tegenwoordige tijd van werkwoorden zoals dansen, wuiven, kiezen en snijden aanklikken, invullen in een zin en opbouwen als stam plus uitgang (09-Persoonsvormen-tt).
 • In veertien modules van twaalf oefenreeksen persoonsvormen in de verleden tijd van werkwoorden zoals dansen, spelen, rusten, raden, rijden en vragen aanklikken, invullen in een zin en opbouwen als stam plus uitgang (10-Persoonsvormen-vt).
 • In veertien modules van twaalf oefenreeksen voltooide en onvoltooide deelwoorden van werkwoorden zoals versieren, beslissen, overtuigen, uitstellen, lachen aanklikken, invullen in een zin en opbouwen (11-Deelwoorden).
 • In zestien modules van twee tot twaalf oefenreeksen de persoonsvormen in de tegenwoordige tijd en de verleden tijd en deelwoorden aanklikken, invullen in een zin en verbinden met het passende label (12-Werkwoorden).

Wiskunde

 • Drie modules van acht tot negentien oefenreeksen over de tien-, de twintig- en de honderdreeks (01-Getallenkennis).
 • Negen modules van negen tot zestien oefenreeksen over de splitsingen, de optellingen en de aftrekkingen tot tien (02-Plus en min tot 10).
 • Vier modules van tien tot zestien oefenreeksen met drie soorten optellingen tot twintig: 12 + 5, 5 + 12 en 8 + 5 met hulp bij sommige fouten (03-Plus tot 20).
 • Vier modules van tien tot zestien oefenreeksen met drie soorten aftrekkingen tot twintig: 15 - 3, 17 - 12 en 13 - 5 met hulp bij sommige fouten (04-Min tot 20).
 • Acht modules van acht tot zesentwintig oefenreeksen met zeven types optellingen tot honderd in stappen oplossen met hulp bij sommige fouten (05-Plus tot 100).
 • Acht modules van acht tot zesentwintig oefenreeksen met zeven types aftrekkingen tot honderd in stappen oplossen met hulp bij sommige fouten (06-Min tot 100).
 • Elf modules van twaalf tot achtentwintig oefenreeksen over de maaltafels met toepassing van de communicativiteit, product vinden door te halveren of te verdubbelen, door één of twee groepjes meer of minder te nemen (07-Maaltafels).
 • Vier modules van achttien tot zevenentwintig oefenreeksen over de deeltafels steunend op de maaltafels: omwisseling van deler en quotiënt, deler of quotiënt vinden door te halveren of te verdubbelen (08-Deeltafels).
 • Zes modules van twaalf tot vijfentwintig oefenreeksen over toepassingen van de maaltafels: oefeningen zoals 39 = ? x 7 + ? oplossen in stappen of koppelen aan de passende factoren en termen (09-Producten).
 • Vier modules van twintig tot drieëntwintig oefenreeksen over toepassingen van de deeltafels: oefeningen zoals 32 : 5, 96 : 6, 74 : 2, 5/7 van 42 in stappen oplossen, koppelen of aanklikken (10-Quotiënten).
 • Zeven modules van drie oefenreeksen met drie types vijf-minuten-toetsen: verbinden, aanklikken en intikken (11-Vijf-minuten-toetsen).

 

Jos Beyens
Andere functie

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
 • gratis lesmateriaal;
 • voor alle leeftijden en vakken;
 • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan