Wat is Stimuleer ondernemend onderwijs?

Ondernemen op school bevat lesmateriaal van leerkrachten en organisaties dat met ondernemen te maken heeft.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
Registreer Veilig en gratis
Je bent al lid?

Stimuleer ondernemend onderwijs

Jongeren ondernemend leren denken en handelen is een belangrijke uitdaging voor het onderwijs. Ondernemerschap wordt doorgaans ten onrechte uitsluitend in verband gebracht met economische activiteiten en zaken doen, maar het is veel meer dan dat!

‘Ontwikkeling van initiatief en ondernemerschap' is één van de 8 sleutelcompetenties voor een leven lang leren, zoals gedefinieerd door de Europese Commissie. Ondernemerschap wordt hier gezien als het vermogen - van individuen of groepen - om waarde te creëren, door in te spelen op opportuniteiten die zich aandienen of door deze zelf te creëren. Deze gecreëerde waarde kan artistiek zijn, cultureel, sociaal, maatschappelijk of economisch. Zij kan zich situeren in het publieke of het private domein, het vrijwilligerswerkveld of in hybride combinaties. Het omvat alle vormen van ondernemerschap: intrapreneurship, bleu, green of digital entrepreneurship, social of societal entrepreneurship, ... met of zonder commerciële objectieven.

Hoe stimuleer je ondernemingszin en ondernemend handelen in de les?
  • lager
  • secundair
  • hoger
Werken aan ondernemerschapscompetenties
  • lager
  • secundair
  • hoger
Ondernemend denken en handelen buiten de les
  • lager
  • secundair
  • hoger

Waarom deze deelsite?

Ondernemend kunnen denken en handelen zien we als een basiscompetentie die van toepassing kan zijn in alle domeinen van het leven: van het stimuleren van persoonlijke en professionele ontwikkeling, tot het actief deelnemen aan de samenleving, tot de (her)intrede op de arbeidsmarkt als werknemer of als zelfstandige, maar ook tot het opzetten van ondernemingen (met culturele, sociale of commerciële waarde). Initiatief, nieuwsgierigheid, zelfredzaamheid,  (co-)creativiteit, uniciteit en zin voor avontuur zijn daarbij belangrijke sleutelbegrippen.
De portaalsite Ondernemend Onderwijs is een initiatief van Agentschap Innoveren & Ondernemen in samenwerking met Unizo Onderwijs & Ondernemen en Vlajo

.
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Logo Unizo