Vredescentrum

Vredescentrum

Het Vredescentrum realiseert projecten in herinneringseducatie en vredesopvoeding. Dat doen we voor jong en oud via schoolprojecten, studiedagen, expo’s, lezingen, debatten, … Wij hebben ook een aanbod voor anderstaligen (OKAN en NT2).

In onze projecten leggen we verbindingen tussen verleden en heden, tussen nationale en internationale ontwikkelingen. Het aanbod is gevarieerd en bevat evenzeer debatten over actuele kwesties als meer structurele projecten over (de herinnering aan) de Wereldoorlogen, democratie en verdraagzaamheid. Ook wil het Vredescentrum een ontmoetingsplek zijn voor iedereen die wil samenwerken over herinnering, herdenken en vrede.

Leermiddelen (11)

Nascholing of activiteit

Filmvertoning: For Sama

Nascholing of activiteit

Filmvertoning: Monos

Nascholing of activiteit

Filmvertoning: Papicha

Nascholing of activiteit

Olympische Vrede

Bekijk alle