VOS Vlaamse Vredesvereniging

VOS werd in 1919 opgericht door Vlaamsbewuste frontsoldaten. Vandaag zijn we ruim honderd jaar actief. Onze waarden zijn actueler dan ooit. 

Het geheugen van Vlaanderen

We leven in een snel veranderende wereld. Om te weten wie we zijn, als Vlaming en Europeaan, moeten we weten waar we vandaan komen. VOS koestert de rijke geschiedenis van Vlaanderen op haar hoogte- en dieptepunten. VOS gedenkt en doet mensen nadenken over de verzwegen Vlaamse strijd in de loopgraven, de geschiedenis van de Vlaamse beweging en de geschiedenis van heel Vlaanderen. 

Het geweten van Vlaanderen

Vlaanderens pijnlijke herinneringen uit de modder van de loopgraven zijn getuigenissen van een tijdloze waarheid. Vrede is het hoogste goed dat de mens kan verwerven. In tijden van angst, terreur en verwarring moet Vlaanderen blijven hameren op de noodzaak van een actief pacifisme. Vlaanderen zal pas sterk zijn in een vredevol Europa en een stabiele wereld.

Een speerpunt: voor Vlaanderen en Vrede

Daarom promoot VOS expertise en een krachtige stem voor vrede in Vlaanderen en in de wereld.