Oxfam-Wereldwinkels vzw

Oxfam-Wereldwinkels gelooft dat rechtvaardige handelsrelaties de beste kans bieden op ontwikkeling. Omdat heel wat producenten in het Zuiden geen eerlijke kans krijgen op de wereldmarkt leven ze vaak in armoede. Wij ondersteunen hen bij het vermarkten van hun producten en ijveren voor betere handelsregels.
We werkten heel wat materiaal uit waarmee je aan de slag kan gaan, binnen én buiten de schoolmuren. Zowel voor het lager als het secundair onderwijs liggen de methodieken voor het grijpen.
Zo hopen we je mee op weg te zetten om ook in jouw school eerlijke handel de aandacht te geven die het verdient!