VVOB - education for development

VVOB werkt in 9 landen in het Zuiden aan de verbetering van de kwaliteit van onderwijs via de versterking en professionalisering van lerarenopleidingen. VVOB heeft ook 2 programma's in België ter ondersteuning van scholen, lerarenopleidingen en pedagogisch begeleidingsdiensten. 

eNSPIRED is de roepnaam van het VVOB-programma rond gelijke onderwijskansen. Via onderwijspraktijken uit het Zuiden inspireren we over hoe werken aan gelijke onderwijskansen en omgaan met diversiteit in Vlaanderen anders kan. Bij eNSPIRED kunnen lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders, (toekomstige) leerkrachten, directies en andere geïnteresseerden terecht voor:

- gastcolleges en studiedagen over allerhande onderwijsthema's zoals kwetsbaarheid in de klas, gender en meertaligheid

- leerweken waar je in dialoog kan gaan met onderwijsprofessionals uit het Zuiden

- video's en info over inspirerende onderwijspraktijken uit het Zuiden op www.eNSPIRED.net

Scholenbanden is het VVOB-programma waarbij basis- en secundaire scholen in Vlaanderen en Brussel ondersteund worden om een partnerschap aan te gaan met scholen in het Zuiden. Een samenwerking met een school in een
ander continent biedt hen de mogelijkheid om aan verschillende eindtermen te werken en de leerstof concreet toe te passen. Bovendien leren leerlingen over de grenzen heen via een scholenband niet alleen óver, maar ook mét en ván elkaar, en wordt hun blikveld verruimd. Door de globalisering evolueert de wereld immers naar een groot dorp, en is het belangrijk om kinderen en jongeren op te voeden tot wereldburgers.

Leerkrachten die hun schouders onder een scholenband zetten, kunnen deelnemen aan vormingen georganiseerd door VVOB en ontvangen bovendien begeleiding op maat.

Meer info hierover is te vinden op www.scholenbanden.be.